Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Hristosan hoštotez

Corpus: Biblical texts (translated)

Source: Uz’ Zavet, (2006), p. 159
Evangelii Lukan mödhe. Iisusan töd galilejas 4:14-9:50. 9. От Луки святое благовествование, Глава 9. Библия (Синодальный перевод). en=Luke|9

Hristosan hoštotez
(Veps)

28Läz nedalid mäni, konz Iisus oli sanunu kaiken necen. Hän läksi mägele loičmaha i oti kerdale Petran, Joannan i Jakovan. 29Loičendan aigan hänen mod vajehtihe, i hänen sädod hoštaškanziba i tegihe lujas vauktoikš. 30Necen-žo aigan sigä ozutihe kaks’ mest, kudambad pagižiba hänenke, ned oliba Moisei i Ilja. 31 ozutihe taivhaližes hoštoteses i pagižiba Iisusan lähtendan polhe neciš miruspäi, mille tarbiž tehtas Jerusalimas.

32Petr i toižed openikad, kudambad oliba ühtes hänenke, uinziba vahval unel. Heraštudes nägištiba Iisusan hoštoteses i nene kaks’ mest hänenke. 33Konz mehed jo lähteškanziba Iisusannopäi, Petr sanui: «Opendai, om hüvä, miše olem tägä. tegem koume pertišt: ühten sinei, ühten Moisejale i ühten Iljale No hän ei tedand, midä sanui.

34Petran pagištes tuli pil’v i peiti heid pil’vesel. Openikad pöl’gästuiba, konz putuiba pil’vehe. 35Pil’vespäi kului än’, se sanui: «Nece om minun armaz Poig, kundelkat händast 36Konz än’ vaikastui, openikad nägištiba ühten Iisusan. oliba vaikti i nikenele ei sanunugoi nenil päivil, midä oliba nähnuded.