VepKar :: Texts

Texts

Return to review | Return to list

Läkkiä kižuamah! 1

history

February 21, 2024 in 13:43 Нина Шибанова

  • changed the title
    from Läkkiä kižuamah!
    to Läkkiä kižuamah! 1

February 17, 2023 in 12:22 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text: Valgiet kondiet Kižatah jiämäil. Mäin keskipaltiel seizou kižanpiämies – valgei kondii. Häi tabailou siiriči hänes mäis čuruajii. Tavattu sežo “muuttuu” valgiekse kondiekse da avvuttau piämiehele tabailla toizii. Kezäl kižah vallitah kaksi piämiesty. Hyö ollah käzikkäi. Heil ei sua käzii suaha irralleh. Toiči piämiehien jallat sivotah yhteh. Hyö ollah valgiet kondiet. Heil pidäy tabailla kai toizet kižas olijat. Mäin kuningas Kižatah jiämäil . Kižuajat jagavutah kahteh joukkoh. Yksi joukko seizou mäil, toine – mäin tyves. Toizen joukon kižuajat opitah nosta mägeh, mäil olijat ei laskieta heidy da jähkitäh alah. Toizen joukon kižuajat temmatah mäil seizojii da vietäh heidy mäilpäi. Voittajakse piäzöy se, ken jiäy mäile. Regikippi Kižas ollah puarat. Puaran yksi kižuaju vedäy tostu ries. Piäpuaru oppiu tietyl sijal andua kippi toizele puarale. Se muuttuu piäpuarakse. Kippii andua voibi vai ries istui kižai. Opi tavata Vedäi vallitah luvun avul. Yksi vedäi tabailou kižuajii, net pagietah hänes. Ga vedäjäl ei sua tavata kižuajua, ku hänen jallat ei oldane muas. Toizin sanojen, kižuajal pidäy istavuo muale da nostua jallat. Ku vedäi tavannou kižuajan, kenen jallat ollah muas, se kižuaju muuttuu vedäjäkse.