VepKar :: Texts

Texts

Return to review | Return to list

Kiven vihat

history

March 03, 2023 in 11:22 Nataly Krizhanovsky

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: Kivi, Kammin poikani, Hyvätterin hyöpäläini, mehiläini meijän lintu, kanna mettä kielelläš 5 kipijillä voitimiksi, pahoilla parennukšiksi yličči yhekšän meren tulen tuškija tupahuttelomah, kiven kipuja ki...