Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Et käraukoiš grähkišpäi, ka kolet

Corpus: Biblical texts (translated)

Source: Uz’ Zavet, (2006), p. 173-174
Evangelii Lukan mödhe. Iisus matkas jerusalimha 9:51-19:27. 13. От Луки святое благовествование, Глава 13. Библия (Синодальный перевод). en=Luke|13

Et käraukoiš grähkišpäi, ka kolet
(Veps)

1Sen aigan tuliba erased mehed Iisusannoks. sanuiba hänele neniden galilejalaižiden polhe, keda Pilat oli käsknu rikta, konz paniba žertvoid altarile, i muga mehiden veri oli segoitanus žertvživatoiden verenke. 2Iisus sanui heile: «Meletat-ik, miše oliba grähkhižembad mi kaik toižed galilejalaižed, ku saiba mugoižen lopun? 3Ka eisanun minä teileno ku et käraukoiš grähkišpäi, ka kaik mugažo kolet. 4A kutak ned kahesatoštkümne, kudambad koliba, konz Siloaman bašn’ lanksi heiden päle? Meletat-ik , miše oliba grähkhižembad kaikid toižid jerusalimalaižid? 5Ka eisanun minä teileno ku et käraukoiš grähkišpäi, ka kaik mugažo kolet

6Sid’ Iisus sanui mugoižen ozoitezstarinan: «Erasel mehel vinpusadus kazvoi smokvanpu. Hän mäni ecmaha sil ploduid, no ei löudand. 7Siloi hän sanui sadunkacujale: »Jo koume vot kävuin ecmaha ploduid neciš puspäi, no en löudand. Čapa pu, sikš ku se vaiše otab vägen maspäi 8No sadunkacui sanui: »Ižand, jäta se völ vodeks. Minä rohlenzoitan mad i panen heret ümbri pus. 9Voib olda se tob ploduid. Ku ei to, ka udel vodel käsked čapta se