VepKar :: Texts

Texts

Return to review | Return to list

Častuškoida

history

May 16, 2023 in 12:24 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text: Tuldih meilä gul’aimah Kakši brihakuluo, Šolahin mie karžinah, Šain mie heilä suluo. Miän min’n’ane Muštašilmäne Keitti gribarokkua, Šyötti milma houkkua. Läksin mie kargajamah, Kačahin mie brihah. Että vieri tyttözet: Briha puoleh n’abah. Aššu, Man’a, kargajamah, Emmä rubie varajamah, Eu midä varata – Vs’o rouno lieu karrata. Läksin mie kargajamah, Kavotin mie botan. Elgiä, elgiä koškekkua, Kargajan i otan. Miun varane edähänä, Edembiänä Piiterie, Työndäy šieldä posilkašša Karbalošta kiiselie Tuldih meilä gul’aimah Kakši brihua mul’uo, Šolahin mie karžinah Šain mie heilä bul’uo. Šuačen, šuačen varas’t’a Ei omašta kyläštä, Šuuren joven kohašta Kommunistua Kol’as’t’a. Muštakulma brihane, Tule tänpiänä illalla. Rubien šilma vuottamah Medvedičan šillalla. Muštašilmäne brihane, Mintän harvah kävelet? Šano, šuačet ali et, Ali aigua vietället? Mintän čuasut pietytäh, Zavodietut šeizotah? Miun varane ei kävele: Händä koissa haukutah. Opa, opa-opas’t’a, Kolmetoista kalas’t’a, Kagras’t’a da ozras’t’a, Vardei omua dobras’t’a. Eh, Sem’onovna, Aššu miunkena, Šivo paikkane Da ribuzinke. Läksin mie kargajamah, Karratešša muhahin: Oman kylän varazen Yhä väliän unahin. Laulan mie virryttä: Ožutallan iänyttä. Eigo hiän kuulis’, Eigo miun luoh tulis’. Miun varane edähänä, Työndäy šieldä kirjazie. A mie tiälä zavlekaičen Muštašilmie brihazie. Muštašilmä brihane, Šano yksi šanane, Šano šuačet ali et, Ali aivin nagrannet? Udvuornašša kyly palau, Mairinašša zvonitah. Kakši predua regäneniä Regyzissä čuratah. Miun varane edähänä, Edembiänä Tolmaččuo, A mie tulin zavlekaimah Regäččyö da gorbaččuo. A kuin miula min’n’a Oli muštašilmä, Liharokkua keitti Da sinčon alla peitti. Jätti miun varazeni Yhtä gor’ua gor’uimah, A mie en rubie gor’uimah, Rubien virtä laulamah. Aššun ylči kyliä, Naizet milma suuditah, A miun muššat šilmäzet Itkömäh ei ruveta. Olin boikoi tyttö mie, Zal’otkua oli äijä, A nyt viijin kargajamah, Lekutan vain piällä. Huomnekšella aivokkazeh Brigadira kloikottau. – Midä pidäy brigadira? Miula muata himottau. Kukki mama, vara mama, Lašše milma Piiterih. En mie rubie šalimah, Rubien den’gua työndämäh. Läksin mie kargajamah, Karratešša muhahin. Oman kylän varazen Vielä eglein unahin. Miun vara izmeni, Duumaiččou mie goreuvun, A mie täštä izmenieštä Enämmäldi koireuvuin. Šuata, vara, kodih šua, Elä šeizauvu krinčalla: Tätä haukkuu, mama pergau Raidazella vičalla. Lihodeika milma nagrau I miun vara auttelou, A mie varazella šanon: – Milma toine šuattelou.