VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Remšujeva Santra . Elkyä viekyä vehka-taikinalla

Remšujeva Santra

Elkyä viekyä vehka-taikinalla

Karelian Proper
New written karelian
Ennein vehkua oli šyöty. Še mečäššä kašvau: šammal, poronjäkälä, valkie jäkälä. Šiitä vehka-taikinua on luajittu ta leipyä paissettu. Mamma-vainua mainičči, jotta hänen nuorena ollešša Niskalašša šitä niise oli kerätty ta vehkaleipyä luajittu.
Konša tyttyö miehellä annetah, itettäjä vehkua mainiččou:

Elkyä viekyä miun kanua,
elkyä viekyä petäjän šurvontah,
elkyä viekyä vehka-taikinalla.

Viekyä vehnä-taikinalla
ta rukehisen leivän leipojakši.


Tottaš šitä ei hyväkši tiijetty, kun šemmoseh paikkah kiellettih tyttärie antua.
Tai koivun parkkie yritettih luatie, ka še on karkie. Vielä karkiempi ei kun männyn parkki. Tottaš šamoin kuivattih ta šurvottih.
Olkileipyä niise on šyöty. Šiitä juuripuolešta valkiempua kohtua otettih. Enšin kirvehellä järitettih ta huuhmarešša šurvottih, šiitä šieklalla šieklottih. Olkileipä oli oikein paha. Še vačanki leikkuau, tartteliutuu ta revittäy šuolie, pistelijähän še on.