Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Iisus raccastab Jerusalimha

Corpus: Biblical texts (translated)

Source: Uz’ Zavet, (2006), p. 190
Evangelii Lukan mödhe. Iisusan töd jerusalimas 19:28-21:4. 19. От Луки святое благовествование, Глава 19. Библия (Синодальный перевод). en=Luke|19

Iisus raccastab Jerusalimha
(Veps)

28Necen sanudes Iisus läksi edemba Jerusalimhapäi.

29Konz hän tuli mägennoks, kudamban nimi oli Voipunmägi, i oli jo läz Vifaniad i Viffagiad, hän oigenzi edelpäi kaks’ openikad 30i sanui: «Mängat külähä, kudamb om sigä edes.
Konz tulet sinna, nägištat oslanvarzan, kudamb om sidotud i kudambal sel’gäs völ niken ei ištund. Otkat se kütkespäi i togat tänna. 31Ku ken-ni küzub: „Mikš otat sen?“, ka sanugat ninga: „Ižandale tarbiž se“

32Oigetud mehed läksiba i löuziba kaiken, kut Iisus oli heile sanunu.

33Konz otiba oslanvarzan kütkespäi, sen ižandad küzuiba: «Mikš otat oslan


34 sanuiba: «Ižandale tarbiž se


35 toiba varzan Iisusale, paniba ičeze sobad sen sel’gha i abutiba Iisusale išttas raccile.


36Konz hän raccasti, rahvaz leviti ičeze sobad tele.


37Konz Iisus tuli läz sidä tahod, kuspäi te laskese Voipunmägelpäi alahaks, kaik openikad surel änel da ihastusiš kitäškanziba Jumalad kaikiš suriš tegoiš, kudambad oliba nähnuded. 38 kidastiba: – Blahoslovidud olgha kunigaz, kudamb tuleb Ižandan nimes! Mir taivhas, i ülenzoituz Jumalale korktoiš taivhiš!

39Erased farisejad rahvazkogospäi sanuiba Iisusale: «Opendai, kel’dä ičeiž openikoid

40No Iisus sanui heile: «Minä sanun teile: ku vaikastuba, ka siloi kived kidastaškandeba