Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Ken om vanhemb?

Corpus: Biblical texts (translated)

Source: Uz’ Zavet, (2006), p. 199
Evangelii Lukan mödhe. Iisusan surm i eläbzumine 22:1-24:53. 22. От Луки святое благовествование, Глава 22. Библия (Синодальный перевод). en=Luke|22

Ken om vanhemb?
(Veps)

24Openikoiden keskes oli rid sen polhe, keda heišpäi voib lugeda kaikid vanhembaks.

25Siloi Iisus sanui heile: «Kunigahad oma ičeze rahvahan ižandad, i mehid, kudambad pidäba rahvast valdan al, kuctas hüväntegijoikš. 26No teile ei voi tehta muga. Ken teiden keskes om vanhemb, se olgha kut kaikid noremb, a ken om pämez’, olgha kut käskabunik.

27Ken om vanhemb, se-ik kudamb ištub sömäs, vai se, kudamb toskeleb hänele sömäd?
Ei-ik se, kudamb ištub sömäs? No minä olen teiden keskes kut se, kudamb toskeleb sömäd.

28 olet olnuded kaiken aigan minunke minun ahtištusiš. 29Sikš minä jätan teile kunigazvaldan, muga kut minun Tat om minei jätnu. 30 voiškandet minun valdkundas söda i joda minun stolalpäi, ištta valdištmil i sudida Izrail’an kahttoštkümned heimod