VepKar :: Texts

Texts

Return to review | Return to list

Ruoččilaiset Knäšöissä

history

October 05, 2023 in 20:25 Nataly Krizhanovsky

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: Šanottih, jotta Knäšöissä eli Pekka Ivanov. Hiän naverno ensimmäini oli karjalaini tullut tänne elämäh. Häntä jo ammuin ei ole, i punukkoja ei ole elošša. Mie en tiijä, še on šuarnako vai prauda, kyläššä kerrottih, jotta ensimmäisinä eläjinä oltih tiälä karjalaiset, niise oli rahvašta Arhankelin puolešta. Kyläh huokattih ruoččilaiset, ryöššettih paikalliselta rahvahalta nuottua, verkkuo, kalua ta kaikkie. Moskovalaini čuari työnti kakši omua poikua-kn’azua auttamah paikallista rahvašta. Taistelu oli lotjalla Krestovoissa. Ruoččilaisie vankittih ta työnnettih Moskovah. Šen jälkeh kylyä kučutah Knäšöiksi.