Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Sai Kanas

Corpus: Biblical texts (translated)

Source: Uz’ Zavet, (2006), p. 213-214
Evangelii Joannan mödhe. 2. От Иоанна святое благовествование, Глава 2. Библия (Синодальный перевод). en=John|2

Sai Kanas
(Veps)

1Koumandel päiväl tehtihe Galilejan Kanas sai. Iisusan mam oli sigä, 2i mugažo Iisus i hänen openikad oli kuctud sajaha.

3Vin lopihe kesken, i mam sanui Iisusale: «Heil ei ole vinad


4No Iisus sanui: «Jäta mindai.
Minun aig völ ei ole tulnu

5Hänen mamaze sanui abunikoile: «Midä hän sanub teile, tehkat se


6Sigä oli kuz’ kivišt veziastijad evrejalaižiden puhtastuzveroiden täht. Kaikuččehe astijaha mülüi kaks’ vai koume metretes-märad vet.

7Iisus sanui abunikoile: «Täutkat astijad vedel», i täutiba ned röunoihesai.
8Sid’ hän sanui: «Amundagat nügüd’ sidä i vegat praznikan pämehele», i veiba.

9Pämez’ mujahti vet: se oli tehnus vinaks.
Hän ei tedand, kuspäi oli necen vin, a abunikad, kudambad oliba amundanuded vet astijaspäi, teziba. Muga hän kucui ženihon ičezennoks 10i sanui: «Kaik taričeba ezmäi hüväd vinad, a jäl’ges, konz adivod humalzuba, taričeba hondombad. No sinä oled kaičenu hüvän vinan neche aighasai

11Nece oli Iisusan ezmäine tundmuztego, i hän tegi sen Galilejan Kanas. Hän toi ičeze korktan arvon sil’mnägubale, i hänen openikad uskoškanziba hänehe.

12Jäl’ghe necidä Iisus, hänen mamaze, hänen velled i hänen openikad mäniba Kapernaumha i oliba sigä äjak-se päiväd.