VepKar :: Texts

Texts

Return to review | Return to list

Purdlot, kartat, puiz’et

history

November 29, 2023 in 12:06 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: Rokku keittii oldih šawhizet padat, purdlot ed mal’l’at puwhizet, n’iin ž pavarčat kawhat nu i luz’ikat. Parembu posuudu ruavettih l’ipašt, a doin’ik ol’ kadjašt, häneš hyv duuh. Doin’ikat törz’inke, maidu šiiwl’öičim padoih, šid doin’ikan pežem panemm kuivumah. Emän’d paistaw pirošku r’iäht’l’äl’l’, kiwgušt šuavuštlow šižmall, voidaw šiivel’l’ voil. Piroškoi pijim kartzeš pal’čalla. Jawhu šiagloim šiaglal, n’eid oššettih Pogr’elovašt. Jawhot oldih juwrvakašš, sowhk noštu jawhu. Čuaju kiahutam samvuraš. Pruazn’ikakš vaškis’t samvuru puhaštim kal’inan marjalla. Vuašah varoin ol’ puin’, a olut hran’il’i pučis. Gribah kävym vakz’inke, mos’t’inkat pl’et’it raidzešt vičašt. Kerim täwven vakan i havut pis’s’äm. Vuattiten st’iraičem kartaš, puržtam, l’ähemm jovell. Kežäl’l’ heid huwhom pual’ikall, a talvell vartalla kolt’im kolm kerduu. Tuamm per’t’ih, panem riwgzell, šultah i kartah vajattaw. Kuivtah šiid kataičemm katalkall. Katalkat oldih muaz’et ručkinken, yks’ ol’ ruavet rupčinken, a toin’ ol’ kruwglon’. Hebzii juatettih, hebzet juadih jovell, ajeldih jovell. A l’ehmi tanhušš juattim, oldih kartat i pagnat rengit, rengl’öis’t juadih l’ehmät. Juamis’t taskaiččim per’t’is’t lohn’is’t. Lohn’in pil’l’ rip käz’ašti, l’icoi käz’l’öi pešš. Kyl’yš pez’iččim puwhz’is’t ved’jorkoist, a vett palvoittim kiwl’öil’l’ puiz’ešš.