Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Mehed ei uskkoi

Corpus: Biblical texts (translated)

Source: Uz’ Zavet, (2006), p. 243-244
Evangelii Joannan mödhe. 12. От Иоанна святое благовествование, Глава 12. Библия (Синодальный перевод). en=John|12

Mehed ei uskkoi
(Veps)

37 Hot’ Iisus oli tehnu äi tundmuztegoid mehiden sil’miš, ei usknugoi hänehe.

38Muga todenzuiba Jumalan sanankandajan Isaijan sanad: – Ižand, ken om usknu meiden sanoihe?
Kenele om ozutadud Ižandan käden vägi?

39 ei voinugoi uskta, ved’ Isaija völ sanui toižes sijas:

40Hän om sogenzoitnu heiden sil’mäd i kivenzoitnu heiden südäimed, miše ičeze sil’mil ei nägiži, ičeze südäimel ei el’gendaiži, ei käraudaižihe, miše minä tegižin heid tervhikš.


41Muga Isaija sanui, konz nägišti Messian hoštotesen i pagiži hänen polhe.

42Üks’kaik äjad pämehed-ki uskoškanziba Iisusaha, no farisejiden täht ei sanunugoi nimidä, miše heid ei oliži erigoittud suimpertišpäi. 43Mehiden kitänd oli heile armhemb mi Jumalan.

44Iisus kirgui lujal änel: «Ken uskob minuhu, ei usko minuhu, vaiše hänehe, kudamb om oigendanu mindai.

45Ken nägeb mindai, nägeb händast, ken om oigendanu mindai.
46Minä olen lämoi i olen tulnu mirhu sen täht, miše ni üks’, ken uskob minuhu, ei jäiži pimedaha. 47Ku ken-ni kuleb minun sanad, no ei usko, minä en sudi händast. Minä en ole tulnu sudimaha mirud, a päzutamha sen pahaspäi. 48Ku ken-ni käraudase minuhu sel’gin i ei ota minun sanoid südäimehe, ka hänel om ičeze sudii: se sana, miččen olen sanunu, sudiškandeb händast jäl’gmäižel päiväl. 49Minä en ole pagižnu ičein päspäi. Tat, kudamb om mindai oigendanu, om käsknu, midä minei tarbiž sanuda i pagišta, 50i minä tedan, miše hänen käsk tob igähižen elon. Konz pagižen, ka pagižen muga, ku Tat om minei käsknu pagišta.