Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Te, tozi i elo

Corpus: Biblical texts (translated)

Source: Uz’ Zavet, (2006), p. 247
Evangelii Joannan mödhe. 14. От Иоанна святое благовествование, Глава 14. Библия (Синодальный перевод). en=John|14

Te, tozi i elo
(Veps)

1«Algha teiden südäimed holestugoi. Uskkat Jumalaha i uskkat minuhu.

2Minun Tatan pertiš om äi honusidmuite minä en sanuiži, miše mänen vaumištamha teile elosijan.


3Minä mänen vaumištamha teile elosijan, no tulen jäl’ges tagaze i otan teid ičeinnoks, miše voižit olda sigä, kus minä olen.


4 tedat, kuna minä mänen, i ten-ki tedat


5Foma sanui: «Ižand, em tekoi, kuna sinä lähted. Kutak ted voim teta

6Iisus sanui hänele: «Minä olen te, tozi i elo.
Niken ei putu Tatannoks muite kut vaiše minun kal’t.

7Ku tundižit mindai, ka tundižit minun Tatad-ki.
Nügüd’ jo tundet i olet nähnuded händast

8Filip sanui hänele: «Ižand, ozuta meile Tat, tošt em pakikoi

9Iisus sanui: «Ed-ik sinä, Filip, teda mindai, ved’ minä olen jo hätken olnu teidenke? Kaikutte, ken om nähnu mindai, om nähnu Tatan. Kut void sanuda: „Ozuta meile Tat?“

10Ed-ik usko, miše minä olen Tatas i Tat om minus?
Ku pagižen teile, en pagiže ičein nimes, a Tat, kudamb om minus, tegeb ičeze tegod.

11Uskkat minei, ku sanun, miše minä olen Tatas, i Tat om minus.
Ku muite et uskkoi, ka uskkat minei iče tegoiden tagut.

12Todest tozi sanun teile: ken uskob minuhu, hän tegeb mugomid tegoid, kut minä tegen, i völ surembid-ki, sikš ku minä mänen Tatannoks, 13i midä pakičeškandet minun nimes, sidä minä tegen, miše Tat oliži korgenzoittud arvos Poigan kal’t.

14Midä minun nimes pakičeškandet, sidä minä tegen