Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Iisus ozutase openikoile

Corpus: Biblical texts (translated)

Source: Uz’ Zavet, (2006), p. 262-263
Evangelii Joannan mödhe. 20. От Иоанна святое благовествование, Глава 20. Библия (Синодальный перевод). en=John|20

Iisus ozutase openikoile
(Veps)

19Sil nedalin ezmäižel päiväl openikad oliba ehtkoižel ühtes pertiš. Sen verajad i uksed oliba saubas, sikš ku openikad varaižiba evrejalaižid. Ühtnägoi heiden keskhe seižutihe Iisus i sanui: «Tervhen elät

20Neniden sanoiden jäl’ghe hän ozuti heile ičeze käded i jaugad i bokan.
Openikad lujas ihastuiba, konz nägištiba Ižandan.

21Iisus sanui heile toižen kerdan: «Tervhen elät!
Muga kut Tat om oigendanu mindai, muga minä oigendan teid

22Jäl’ges hän puhalzi heiden päle i sanui: «Otkat Pühä Heng.
23Kenele pästat grähkäd, hänel ned om pästtud. Kenele et pästkoi, hänele ned jäba

24Foma, üks’ kahtestoštkümnes openikaspäi, kudamb kuctihe völ Kaks’jäine, ei olend heidenke, konz tuli Iisus.

25Toižed openikad sanuiba: « nägim Ižandan
No Foma sanui: «En usko, kuni iče en nägišta naglanjäl’gid hänen käziš i en pane ičein sormed niiden reiguihe i ičein kät hänen bokha

26Päliči nedališ Iisusan openikad oliba möst ühtes pertiš, i Foma oli heidenke. Konz pertin verai i uks’ oliba saubas, ühtnägoi Iisus tuli, seižutihe heiden keskhe i sanui: «Tervhen elät

27Sid’ hän sanui Fomale: «Pane sorm tänna i riža minun käded.
Anda käzi i pane minun bokha. Ala ole uskmatoi, a usko

28Siloi Foma sanui: «Minun Ižand i minun Jumal


29Iisus sanui hänele: «Sinä uskod, sikš miše nägištid mindai.
Ozavad oma ned, kudambad uskoba, hot’ ei nähkoi

30Äi toižid-ki tundmuztegoid Iisus tegi openikoiden sil’miš, no niiden polhe ei ole kirjutadud neciš kirjas.

31Nece om kirjutadud, miše uskoižit: Iisus om Messia, Jumalan Poig, i miše teil, ku uskot hänen nimehe, oliži elo.