VepKar :: Texts

Texts

Return to review | Return to list

Koki karbheižen Jegor

history

August 01, 2017 in 16:26 Нина Шибанова

  • changed the text of the translation
    Из-за лесу, из-за гор, лодку долбил Егор. Хей, хей, любо да люли, лодку долбил Егор. Длины в лодке – сколько хочешь, не ищите ширины. Хей, хей, любо да люли, не ищите ширины. Три дня долбил он лодку, один день обжигали. Хей, хей, любо да люли, один день обжигали. Прокичевский Ришко силой тащит лодку по сухой горе. Хей, хей, любо да люли, тащит лодку по сухой горе. Прокичевский Ришко устал, сломалась упряжка у него. Хей, хей, любо да люли, сломалась упряжка у него. «Отец, Ирка, идите сюда, отнесем на руках лодку». Хей, хей, любо да люли, отнесем на руках лодку. Принесли они лодку на берег. «Идите, соседи, посмотрите». Хей, хей, любо да люли, «Идите, соседи, посмотрите». Пришел Пешкич Ондрей, говорит: «На этой лодке можно ехать». Хей, хей, любо да люли., «На этой лодке можно ехать». Пришел Игнашкин Ванька, кричит: «Перевези меня, зятек». Хей, хей, любо да люли., «Перевези меня, зятек». «Ирка, – Ешка говорит, – иди, у Михайла лодку попроси». Хей, хей, любо да люли., «Иди, у Михайла лодку попроси».

August 01, 2017 in 16:25 Нина Шибанова

  • changed the text of the translation
    Из-за лесу, из-за гор, лодку долбил Егор. Хей, хей, любо да люли, лодку долбил Егор. Длины в лодке – сколько хочешь, не ищите ширины. Хей, хей, любо да люли, не ищите ширины. Три дня долбил он лодку, один день обжигали. Хей, хей, любо да люли, один день обжигали. Прокичевский Ришко силой тащит лодку по сухой горе. Хей, хей, любо да люли, тащит лодку по сухой горе. Прокичевский Ришко устал, сломалась упряжка у него. Хей, хей, любо да люли, сломалась упряжка у него. «Отец, Ирка, идите сюда, отнесем на руках лодку». Хей, хей, любо да люли, отнесем на руках лодку. Принесли они лодку на берег. «Идите, соседи, посмотрите». Хей, хей, любо да люли., «Идите, соседи, посмотрите». Пришел Пешкич Ондрей, говорит: «На этой лодке можно ехать». Хей, хей, любо да люли. «На этой лодке можно ехать». Пришел Игнашкин Ванька, кричит: «Перевези меня, зятек». Хей, хей, любо да люли. «Перевези меня, зятек». «Ирка, – Ешка говорит, – иди, у Михайла лодку попроси». Хей, хей, любо да люли. «Иди, у Михайла лодку попроси».

October 18, 2016 in 19:24 Nataly Krizhanovsky

  • changed the text
    Koki karbheižen Jegor. Hei, hei, lubo da l’oli, koki karbheižen Jegor. Pidut karbheižes mi mel’hiš, ougat ečkoi levedust. Hei, hei, lubo da l’oli, ougat ečkoi levedust. Küme peivät karbhašt’ koki, ühten peivän paštoiba. Hei, hei, l\'ubol'ubo da l’oli, ühten peivän paštoiba. Prokičuiden riško väguu vedab karbhan kuivou mäguu. Hei, hei, l’ubo da l’oli, vedab karbhan kuivou mäguu. Prok’ičuiden riško surdui, hänuu rahkhet katsiba. Hei, hei, l’ubo da l’oli, hänuu rahkhet kats’iba. «Tata, Irka, tuugat tänna, v’omei kantti karbheižen». Hei, hei, l’ubo da l’oli, v’omei kantti karbheižen. Toiba karbheižen hö randha. «Tuugat, kackat, susedad». Hei, hei, l’ubo da l’oli, «Tuugat, kackat, susedad». Tuli Peškič Ondrii, sanui: «Nečuu karbhou voib ajada». Hei, hei, l’ubo da l’oli, «Nečuu karbhou voib ajada». Tuli Ignaškin Van’ka, kričib: «Mindei, zät’ko, ehtata». Hei, hei, l’ubo da l’oli, «Mindei, zät’ko, ehtata». Joška sanoi: «Irka, mäne, mehil’ karbhašt’ pakiče». Hei, hei, l’ubo da l’oli, «Mehil’ karbhašt’ pakiče».