VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Joudoaigu

Joudoaigu

Livvi
New written Livvic
In’a, oletgo sinä joudavu školan jälles? Pidäygo sinul tänäpäi muuzikkuškolah vai ei pie?
Ei pie. Minul egläi oldih urokat muuzikkuškolas. Olen joudavu tänäpäi.
Tahtozin kuččuo sinuu uinduallikkoh. Jo ammui emmo käynnyh uidelemah. Läkkä ehtäl kävymmö.
Ga läkkä. Nämmien päivien aigah oli ylen äijy ruaduo školas da muuzikkuškolas, himoittau kunnetahto muijale kävvä da huogavuo.
Hyvä! Näimmökseh ehtäl!

Katti, ongo sinul äijy joudavua aigua?
Ei ole. Argipäivinny olen školas, školaspäi tulduu luajin kodiruavot. Sit ehtäl opastun teatrustuudies da kävyn ruadamah volont’ourukeskukseh.
Midä sinä ruat volont’ourukeskukses?
Minä ruan ekolougizel alal. Meijän piäruavonnu on luonnon akkiloiččemine. Myö alalleh piemmö tallohruadoloi. Niilöin aigah kabrastammo puustoloi, pihoi, jogiloin da järvilöin randoi. Keviäl istutammo puuloi da tuhjozii. Talvel syötämmö linduzii, iče luajimmo syöndykodazii niilöile. Vie myö puaksuh vastavummo nuorienke,sanelemmo heile omas ruavos da sellitämmö, kui on tärgei pidiä luonduo puhtahannu.
Se on ylen tärgei ruado. Ongo teil äijy ruadajua?
Meijän joukos ruadau viizitostu omatahtostuvolont’ourua. Minä tiijän, ku moizii ruadojoukkoloi meijän linnas on enämbi kymmendy.

Ol’a, sinä kuulut nuorižon yhteiskunnallizeh yhtistykseh. Mi on teijän yhtistyksen piäruadoloi?
Myö ruammo karjalan kielen da karjalazen kul’tuuran hyväkse.
Äijygo rahvastu on teijän yhtistykses da ollahgo hyö karjalazet?
Meijän yhtistys on perustettu puolivuottu tagaperin, sendäh sit vie ei ole äijiä rahvastu. Meijän keskes on karjalastu dai ven’alastu. Ei ole tärgei, mittumua kanzua on ristikanzu. Tärgei on se, ku häi tahtou ruadua karjalan kielen da karjalazen kul’tuuran hyväkse.
Midä puolesvuvves työ ehtittö ruadua?
Otimmo ozua Karjalan kielen nedälih, sen aigah Nuorižokeskukses piimmö karjalan kielen maltajien tiedokilvan. Kučuimmo sih karjalan kielen opastujii linnan mollembis školispäi. Karjalan kirjukielen päivänny, 20. sulakuudu, myö kirjutimmo saneluu karjalan kielel. Meijänke yhtes sidä kirjuttamah tuldih 35 hengie.