VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Ostoksil

Ostoksil

Livvi
New written Livvic
Tan’a, midä rubiet ruadamah urokkoin jälles? Tahtozin kuččuo sinuu ostoksile. Minul pidäs ostua uvvet tuflit.
Nasti, olen ylen äijäl väzynyh tänäpäi. Ei ole himuo lähtie. Älä sen täh suutu. Toinah Anni lähtis sinunke. Kuču händy libo voimmo huomei kävvä. Huomei jo ei rodei moine jygei päivy. Tänäpäi ylen äijäl väzyin ezityksien jälles, piin paginua literatuuran da anglien kielen urokal. Egläi kaiken ehtän varustimmos niilöih, luajiin prezentacietgi.
En taki suutu sen täh, ellendän kai. Voimmo huomeigi kävvä, ei ole nimittumua kiirehty. Školas rodieu illačču kahten nedälin peräs, sendäh tahtozin ostua uvvet tuflit.
Hyvä, läkkä sit huomei. Kunne myö lähtemmö ostoksile, kudamah laukkah?
Minä duumaičin kävvä suureh laukkukeskukseh, kudai on linnan keskučas. Sit on äijy jallaččilaukkua.
On. Minä mennyt kuul ostin sie krossujallačit. Silloi oli kezäjallaččiloin loppumyöndy, sendäh sain ostua alendushinnal.

Telefonas:
Muamo, hoi!
Myö tuatanke jo olemmo laukas. Ostimmo maiduo da kannatestu, zuaharipeskuu da jäiččiä. Kačommo nygöi sinun kirjutettuu luvetteluu da emmo voi ellendiä, mittumua jauhuo pidäy ostua: nižu- vai ruisjauhuo. Sinähäi rubiet pastamah šipainiekkua. Sit ruisjauhuogo pidäy ostua?
Älgiä ostakkua ruisjauhuo, sidä vie on kaksi kiluo. Nižujauhot loppiettihes. Ostakkua kaksi kiluo nižujauhuo. Sidägi panen šipainiekkoin tahtahah.
A mittumua ruahtuo pidäy On’ale ostua? Täs on ruahtuo must’oinke, gruušanke da persiekanke.
Maša, ostakkua kaksi must’oinke da kaksi gruušanke, persiekanke häi ei syö.
Hyvä. Otimmo kai. Lähtemmö nygöi kassalluo maksamah. Terväh tulemmo kodih.