Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

12 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps Central Western Veps
Dialectal texts Enččiš praznikoiš
 1. Äjanpejan ristoideke käveliba ka tod babud, tod herneht, tod ozrad, rugišt.
2 Veps Central Western Veps
Dialectal texts Jünäs načnimei rahnda
(В июне мы начинаем жать)

 1. Kodihe tod.
 1. Huhtaldad, tod händast kodihe, vedaldad, hot’ ugorodale paad libo častokolale.
3 Veps Central Western Veps
Dialectal texts Kut eduu sobad pestihe
 1. Tod pert’he bukan, lač ningoi, puine.
4 Veps Central Western Veps
Dialectal texts Kut mužikale jumou andoi viž l’ehmäd
(Как мужику бог дал пять коров)

 1. – «To kuz’kime rubl’ad, – pagižeb uk, – Kuz’kime rubl’ad tod, minä kaks’ lehmäd pästan.
5 Veps Central Western Veps
Dialectal texts Kut pertin pestihe
 1. Nügüd’ laged oma krast’ut, a eduu ii krast’ut oldud, ka tod peskud da virzun sidod koivuspei, tohespei.
6 Veps Central Western Veps
Dialectal texts Kut pölvhan kazvatimei
(Как мы лен выращивали)

 1. A semnen havadoho paad, kodihe tod.

 1. Konz hän kįivaks ahavįičeb, sidod surihe tukįihe, tod kodihe.
 1. Kodihe tod, čogaha päd.
 1. Tod bapkan, paad kes’k lavad, neche bapkha paad risthaze kaks’ žerdišt’, nenihe žerdiižihe nat’anid' viht’akon.
7 Veps New written Veps
New-writing language Lapsiden kezaradod
 1. Ozutesikš, puzuine lankteb ülähäks sul, marjoid tod kogonaižen puzuižen; lankteb puzuine bokalemarjoid pol’puzušt tod, a ku lankteb puzuine ükähäks pohjalnimidä ed to.
8 Veps New written Veps
New-writing language Mäggärv’. Külä, kudambas minä rodimoi
 1. A otad jänišan, ka sen ozan-ki kodihe tod, emäg-mam voib kolda.
 1. Madon ku petkos mecaspäi paikal tod, ka ala riko, pästa irdale, se ved’ ei sinun söndad .
9 Veps New written Veps
New-writing language Midä keväz’ tegeb!
 1. Sinä tuled, ka tal’ved tod, a Keväz’ astubrusttad kezad tob.
10 Veps Northern Veps
Dialectal texts Noriden besedad, kozičend, sai
(Молодежные беседы, сватовство, свадьба)
 1. - Laps’ rodiheka lehm todihe pridannijaks, tul’ed da lehmän tod.