Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

58 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
11 Veps New written Veps
New-writing language Igähine vauged mušt
 1. Meiden südäimes kaiken linneb igähine vauged mušt hänes.
12 Veps New written Veps
New-writing language Igän muštam, igän kaičem
 1. Kactes männudehe aigaha südäimes vilugandeb...
13 Veps Biblical texts (translated) Iisus armahtab grähkhišt akad
(Iisus armahtab grähkhišt akad)

 1. 9Kulištades Iisusan sanad lähteškanziba toine toižen jäl’ghe, vanhembišpäi jäl’gmäižehesai, sikš ku südäimes teziba, miše oma grähkhižed.
14 Veps New written Veps
New-writing language Irdaližed pirdkuvad
 1. Minä polenzin ihastust südäimes i zavodin meletada, miše mir ei ole-ki mugoi oiged.
15 Veps Biblical texts (translated) Ižandan varaiduses
 1. 33 Melevuz’ om melekahan südäimes,
  vähämeližiden-ki keskes se ozutab ičtaze.
16 Veps Biblical texts (translated) Ižandan varaiduses
 1. 5 Kaikutte südäimes surendelii om Ižandale vastmel’he,
  om todest tozi: händast kovas opetas.
17 Veps New written Veps
New-writing language Jäti suren jäl’gen Karjalan kul’turaha
 1. Konz tancuid Kononovan tancoid, ka südäimes tegese lämemba.
18 Veps New written Veps
New-writing language Jelena Kozlova. Kundletomad suksed
 1. Meile ozaižihe kacuhtada, mi om necen pertin südäimes.
19 Veps Biblical texts (translated) Jonan znam
(Jonan znam)
 1. 40Kut Jona oli meriživatan vacas koume päiväd i koume öd, muga Mehen Poig-ki linneb man südäimes koume päiväd i koume öd.
20 Veps Biblical texts (translated) Kaks’toštkümnevozne Iisus pühäkodiš
(Kaks’toštkümnevozne Iisus pühäkodiš)
 1. Hänen mamaze kaiči kaik nene sanad ičeze südäimes.