Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

59 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
11 Veps Biblical texts (translated) Ižandan varaiduses
 1. 7 Melevan su semendab melevut,
  a meletoman südäin ei.
 1. 11 Toižen mirun süvüded om avaitud Ižandan edes,
  sidä enambamehen südäin.
 1. 13 Vessel südäin tegeb modon veslaks,
  a südäintusk murendab mel’t.
 1. 14 Melevan südäin ecib tedod,
  a vähämeližen su söb vaiše tühjut.
 1. 15 Ozatomal kaik päiväd oma tuskasižed,
  a kenen südäin om vessel, sil kaiken om praznik.
12 Veps Biblical texts (translated) Ižandan varaiduses
 1. 9 Mehen südäin pidäb meles ičeze ten,
  no Ižand ohjandab hänen haškuid.
 1. 21 Kenel om melev südäin, sidä kucuškatas melenpidäjaks,
  melev pagin ližadab mel’t.
 1. 23 Melevan südäin tegeb kelen melevaks
  da ližadab mel’t hänen paginoihe.
13 Veps Biblical texts (translated) Ižandan varaiduses
 1. 20 Paha südäin ei löuda hüvüt,
  i kelastelii kel’ putub pahaze.
 1. 22 Vessel südäin pidäb hibjan tervhen,
  a paha mel’ kuivadab luid.
14 Veps New written Veps
New-writing language Jäti suren jäl’gen Karjalan kul’turaha
 1. Ken tedab, voib olda hänen südäin, heng om nügüd’-ki Mel’kinan pertiš, i se abutab meile rata i ozutada vepsoid toižile.
15 Veps Biblical texts (translated) Jumalan käsköd i tatoiden käsköd
(Jumalan käsköd i tatoiden käsköd)
 1. 8Nece rahvaz läheneb minuhu hulil, i pidäb mindai korktas arvos vaiše kelel, a heiden südäin om edahan minuspäi.
16 Veps Biblical texts (translated) Jumalan käsköd i tatoiden käsköd
(Jumalan käsköd i tatoiden käsköd)
 1. Ved’ Jumal om sanunu Pühiš Kirjutusiš: – Nece rahvaz pidäb mindai korktas arvos vaiše hulil, no heiden südäin om edahan minuspäi.
17 Veps Biblical texts (translated) Jumalatomid kükstas
 1. 21
  1 Kunigahan südäin om Ižandan käziš kuti vezijoksend,
  hän oigendab sen, kuna tahtoib.
18 Veps New written Veps
New-writing language Kargaidajad lindudHronika-kirjutez
 1. Vaiše ninga oli eskai paremb: maman kormas minun südäin tüništui.
19 Veps New written Veps
New-writing language Keza – praznikoiden aig
 1. Südäin kuti sulab, konz kuled vepsän paginad.
20 Veps Biblical texts (translated) Kodilidn ei el’genda Iisusad
(Kodilidn ei el’genda Iisusad)
 1. Hän om oigendanu mindai tehmaha tervhikš nenid, kenen südäin om langenu opalaha, sanumaha türmiš ištujile, miše päzuba valdale, i sogedoile, miše saba nägun, i pästmaha ahtištusiš olijoid valdale.