Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

170 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
51 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus tegeb tervhikš kaks’ sogedad
(Iisus tegeb tervhikš kaks’ sogedad)
 1. Konz kulištiba, miše Iisus astub siriči, kidastaškanziba: «Armahta meid, Ižand, Davidan Poig
 1. 31Rahvaz käski heile olda vaikti, no kidastiba völ enamba: «Armahta meid, Ižand, Davidan Poig
 1. 33 sanuiba: «Ižand,
52 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus tüništoitab järven
(Iisus tüništoitab järven)
 1. 25Siloi openikad tuliba hänennoks i noustatiba sanuden: «Ižand,
53 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus ülenzoitab Jumalad
 1. 21Siloi Iisus täutihe henges ihastusel i sanui: «Minä ülenzoitan sindai, Tatam, taivhan i man Ižand, sikš ku oled peitnu nene azjad melekahišpäi i openuzišpäi i avaidanu ned lapsenmeližile.
54 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus väritab farisejid i käskištonopendajid
 1. 39No Ižand sanui hänele:

  «, farisejad, puhtastat mal’l’ad i padad irdpolespäi, no teiden südäin om täuz’ anastust i pahut.
55 Vepsian Biblical texts (translated) Iisusan eläbzumine
(Iisusan eläbzumine)
 1. Tulgat kacmaha, naku om sija, kus Ižand venui.
56 Vepsian Biblical texts (translated) Iisusan ezmäižed openikad
 1. 8Necen nägištades Simon Petr lanksi Iisusan jaugoihe i sanui: «Lähte täspäi, Ižand!
57 Vepsian Biblical texts (translated) Iisusan Hristosan vajehtamine
(Iisusan Hristosan vajehtamine)
 1. 4Petr keskusti paginad i sanui Iisusale: «Ižand,
58 Vepsian Biblical texts (translated) Iisusan sündund
 1. Hän om Messia, Ižand.
 1. Sigä nägištam sen, mi om tehnus, min meile avaiži Ižand
59 Vepsian Biblical texts (translated) Iisusan sündund (Luk. 2:1-7)
(Рождество Иисуса Христа (Лук. 2:1-7))
 1. 22Muga tegihe, miše tuliži todeks, min polhe Ižand oli sanunu ičeze sanankandajan kal’t:

  23Kacu, neižne kohtištub i sündutab poigan.
60 Vepsian New written Veps
New-writing language Iloiteldihe külläks
 1. Iloiteluzprogramman zavodiba praznikan ižand – ”Keradam da kaičem-ansambl’, a jatksi sidäRandaine-fol’klorgrupp Petroskoišpäi.