Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

224 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Mitte linduine, mugoine i pajoine.” Vepsläižiden muštatišiden polhe
 1. Oza
  Tütren lepkehe ozad ed omble.
 1. Kodimad ed unohta.
 1. Vihmubka ed kel’dä, i vihmda ed käske.
 1. Tuhkaspäi jauhod ed tege.
 1. Härgäd katusele ed lenda.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Adivoičetai sebranik
 1. Kerdan minä sanuin Mot’ale: ”Sinä mindai mil vaiše ed adivoičetand!
3 Vepsian Biblical texts (translated) Aguran sanad
 1. 10 Ala sanu pahad orjas hänen ižandale,
  miše hän ei prokl’aniži sindai da sinä ed jäiži väraks.
4 Vepsian Biblical texts (translated) Aigan tundmuzznamad
 1. 59Usko minei: sigäpäi sinä ed lähte, edel ku ed maksa kaiken jäl’gmäižehe grošahasai
5 Vepsian Biblical texts (translated) Algat sudigoi
(Algat sudigoi)
 1. 3Kut sinä näged murdoižen vellen sil’mäs, a ed homaiče ičeiž sil’mäs part?
6 Vepsian Biblical texts (translated) Algat sudigoi
 1. 41Kut sinä näged murdoižen vellen sil’mäs, no ed homaiče part ičeiž sil’mäs?
 1. 42Kut void sanuda vellele: „Anda-ške, vel’l’, minä heitän murdoižen sinun sil’mäspäi“, ku ed näge part ičeiž sil’mäs.
7 Vepsian New written Veps
New-writing language Ambund
 1. Komedas küzelen:
  Mijak kirvest-se ed tond?
 1. Jose, vävuško, muga tartuin sinuhu, miše ed voi varastada, konz kolen?
 1. Teid ed manita, ka i päiväd ed elä.
 1. Möhemba, konz jo äi päivid mäni, minä kut-se küzuin:
  Babam, sinä mamalein-ki ed sanund?
8 Vepsian Southern Veps
Laments and lamentations Andabad väguu mehele
(Отдают насильно замуж)
 1. I setei tatkoohut,

  gol’u i sileiž basliin'-se

  ed jo milei ni ostta, ni ladi-se,

  ka milei muga baslid', mise tol’ko iče necida dumašt ala dumai.
9 Vepsian Biblical texts (translated) Angel endustab Joan Valatajan sündundan
 1. 20No sinä tegetoi nügüd’ keletomaks i ed voiškande pagišta sihesai, kuni tuleb se päiv, konz nece linneb, sikš ku ed uskond minun sanoihe, kudambad ičeze aigan tegesoiš todeks
10 Vepsian Northern Veps
Laments and lamentations Anttihe mindei väges mehele
(Выдали меня насильно замуж)
 1. Ed ehtne tabata mindei, mina petl’hä män.