Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

224 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
91 Vepsian Central Western Veps
Dialectal texts Kut mužikale jumou andoi viž l’ehmäd
(Как мужику бог дал пять коров)

 1. – «Kutak, vid lehmäd ed pidäškande üks’näiž», – pagižeb pap’.
92 Vepsian Central Western Veps
Dialectal texts Kut pölvhan kazvatimei
(Как мы лен выращивали)

 1. Ende sidondad pidäb völ semen otta, muga vet’ ed ligotada.

 1. Viluhe händast ed levita.

 1. Louteižil’, muite ka süvä, ed bradi.
93 Vepsian Central Eastern Veps
Dialectal texts Kut tikau vätas
(Как в колышек играют)

 1. Ed ozaida ka paloid, udos, ozaidad.
94 Vepsian New written Veps
New-writing language Kut üks’ priha openzi kovas carid
 1. Mugošt sarnad, sinä, nacein, ed kulend.
 1. A ed kulend, ka tämbei täudub.
 1. Ved’ ed ridle, ku kaik ühthe än’he kidastiba, miše oma kulnuded neciš velgas.
95 Vepsian Central Western Veps
Dialectal texts Kut vįin i rahton tehlimei
(Как мы делали масло и творог)
 1. Veden valutad živatile, söda g’o ed rahtvet.
96 Vepsian New written Veps
New-writing language Kut voib eläda pajota?
 1. KODIMAD ED UNOHTA
  Varasta-sebr äjan ajeleb Venäman külidme da lidnoidme.
97 Vepsian Biblical texts (translated) Küzund suremban käskön polhe
 1. 34Iisus nägišti, miše hän sanui melekahas, i sanui hänele: «Sinä ed ole edahan Jumalan valdkundaspäi
98 Vepsian Dialectal texts LAPSED. Vepsläižed muštatišed
(ДЕТИ. Вепсские пословицы и поговорки)
 1. Pen’t ed kazvata, ka surt ed homaiče.
 1. Lapsen kündlihe ed upta.
 1. Ühtel tütrel ühesa vävüd ed manita.
99 Vepsian New written Veps
New-writing language Lapsiden kezaradod
 1. Midä ed tege hüvän sališton täht!
 1. Ozutesikš, puzuine lankteb ülähäks sul, marjoid tod kogonaižen puzuižen; lankteb puzuine bokalemarjoid pol’puzušt tod, a ku lankteb puzuine ükähäks pohjalnimidä ed to.
100 Vepsian New written Veps
New-writing language Laskvad babein käded
 1. Igän lebuta nene kaks’radnikad”,
  Vaiše ed löuda pehmdembid, laskvembid
  Babein käzid, konz silitas vonukad.