Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

224 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
101 Vepsian New written Veps
New-writing language Lehtišton lähtend
 1. Sinä ed el’genda, – sanui hän hilläs.
 1. Vai meletad-ik, miše minei om mel’he joksta sinun jäl’ghe, konz eskai ed pagiže nimidä?
 1. Homen jo ed johtuta nenid änid ...
 1. Ed usko minei!
102 Vepsian Biblical texts (translated) Lemboi tahtoib manitada Iisusad
(Lemboi tahtoib manitada Iisusad)
 1. kandaškandeba sindai ičeze käzil, miše sinä ed satataiži jaugad kivehe
103 Vepsian New written Veps
New-writing language Lohnojärven čudovišč
 1. Sinä midä, nimidä ed ole otnu kerdale?
104 Vepsian New written Veps
New-writing language Mäggärv’. Külä, kudambas minä rodimoi
 1. Mäne-ške školha, ika urokale ed ehti, − sanui baboi i pezeškanzi astjoid.
 1. Ed sanu vaihil, mi oli minun henges, konz minä nägin i ezmäižen pakuižen lehten, i kegod nitul, i saraklinduižid strunoil, i pakuižen rugihen.
 1. Meiden tahos, konz mitte-ni rad tehtas päliči väges, sanutas: ”Härgad puhu ed lenda”.
 1. I nece znamoičeb sen-žo, kut om venänikoil’: ”Ülemba päd ed hippähta”.
 1. Mijak minei ed käske vihel’ta?
 1. Sinä hüväd vajeht minun polhe nikonz ed sanu!
 1. Kel’di: ”Ei sa sinei vacanke mända kolijannoks, ed mäne tänambei nikuna, a mäned homen i prostitoi podruškanke”.
 1. Ka kutak ed lai nenid pakostid, ku niišpäi elod nimittušt ei ole, pakostiba i pakostiba!
 1. Mir i ma läbi mäne, − ka sinun vuittušt i ed löuda nikus.
105 Vepsian Central Western Veps
Tales Mal'čik-pal'čik
(Мальчик с пальчик)
 1. A mam-se sanub:
  Ka vet ed vei, laps’, kantta, liibäd-se.
106 Vepsian Southern Veps
Laments and lamentations Mam voikab poigan kaumal
(Мать причитывает на могиле сына)
 1. mamkoole ed sanu mittušt-se vaihut,

  miččele vestitomale reenaažele tarttuid' i kožutid'.
107 Vepsian New written Veps
New-writing language Maman starin armhas poigaižes
 1. Minä: ”Ed mäne, ka hivä, ala mäne!
108 Vepsian New written Veps
New-writing language Mecižand da Mecemäg (Estilaine sarn)
 1. A miše möst ed oliži segoinu, minä sindai kaimdan.
109 Vepsian Central Western Veps
Dialectal texts Meiden külä om Čikl
(Наша деревня Чикозеро)

 1. Pagastaha mäned ka ed ristte, siičas kombiile stavib.
110 Vepsian Biblical texts (translated) Melevan matk om varaidmatoi
 1. 12 Konz astuškad, ka sinun haškuile ei linne vastustust,
  konz jokseškadka ed kukištu.