Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

229 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
11 Veps Northern Veps
Tales Apalon sv'atoi
(Аполлон святой)
 1. Mikš sina ličeid toukunt täuden suun, ed varastanu maidod, maidota seid da kakasteid.
12 Veps Northern Veps
Tales Bohat vel'l' i gol'l’ vel'l'
(Богатый и бедный братья)

 1. Carin sluga sanub niiččele:
  - Sanu, mise mina rikįin ičiiž batäliiž, a ed sanune, ka mina silei pän čapan.

 1. Koir verdįi dänišan päle:
  - Ed muga tehnu, mina sindei ratkeidan.

 1. No ka ed rohti, ka mina sindei lasketan,- sanub vanhamb vel'l'.

 1. No, alembeine sanub: «Sanu, kus om minun vel''l, a ed sanune, ka mina sindei rikon
13 Veps Central Eastern Veps
Tales D'oočk'aine i hirut
(Девочка и мышка)
 1. Nu ed anda ka narovi, üu tundištad...
14 Veps Central Eastern Veps
Tales D'oočk'aine i pakaine
(Девочка и Мороз)

 1. Potom möst küzui:
  Kül'mid' ali ed?

 1. Möst tuli da küzui:
  Kül'mid' ali ed?

 1. Möst küzui:
  Kül'mid' ali ed?
 1. Pakaine tuli dai:
  - D'oočk'aine, kül'mid' al’ ed?

 1. Möst tuli pakaine:
  - D'oočk'aine, kül'mid' al’ ed
15 Veps Dialectal texts DUH
(дух; запах)
 1. tulin, ka hänen duhud-ki ei ole, ed teda kus ecta-ki händast
16 Veps Central Western Veps
Dialectal texts Eduu mad bedn’akoil vähä oli
 1. Sapkoiš ed, dei kotiš ed, puutad.
17 Veps Central Western Veps
Tales Eli akaine, oli hänou poig
(Жила женщина, был у нее сын)

 1. A ed tunde, ka mäne kodihe, andagi en.
18 Veps Dialectal texts ELO. SURM. Vepsläižed muštatišed
(ЖИЗНЬ. СМЕРТЬ. Вепсские пословицы и поговорки)
 1. Kolijas eläbad ed tege.
 1. Ed sinä surmad, a surm sindai varjoičeb.
 1. Kolijad tagaze ed lenda.
 1. Kolijal velgad ed ota.
 1. Surmaspäi ed pagene.
 1. Elädka elä, edka kole.
 1. Väges ed kole.
 1. Ed vozil elä, a tervhudel.
 1. Kolendaha varoin ed elä.
19 Veps Central Western Veps
Dialectal texts Enččid’ primetoid’
 1. Živataižen tanhale paned, ku ed tariče, ka hubin’, a taričed ka čomašti.
 1. Pästad kukoihuden, loulub, loulub, ka veslas eläškad, a ku ii loulu, ka eläškad ed jalos veslas, Kourigeižen turahtoitad, ku kourigeine sel’gale mäb, ka čomin’ eläškad, a ku bokale mäb, ka koje-kut.
 1. Ed manita, jesli ele ozad ka.
20 Veps Central Western Veps
Dialectal texts Enččiš praznikoiš
 1. Virstad kaks’ da i kuume, ed kül’mä i nimid’a.