Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

222 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
201 Vepsian Central Eastern Veps
Laments and lamentations Tütar voikab mamad (kolii om pertiš)
(Дочь плачет по матери (покойник в доме))
 1. I sindei nügud tegese krept’a ledo čomaha da mahudehe,

  i ed i tule enambad i rossud’maha, ed i tule enambad i miid nar’ad’maha.
202 Vepsian Northern Veps
Tales Tütrindam
(Неродная дочь)
 1. Sina mindei rikeid da ed i sina päzu.
203 Vepsian New written Veps
Dialectal texts UNI. Vepsläižed muštatišed
(СОН. Вепсские пословицы и поговорки)
 1. Unel pökud ed täuta.
 1. Ösijad ed ota kerdale.
204 Vepsian New written Veps
New-writing language Uništused eläba meiden hengiš!
 1. Ed usko, äjak kuhmuid libui meiden ocile!
205 Vepsian Biblical texts (translated) Uz’ käsk
 1. Iisus sanui: «Kuna minä mänen, sinä ed voi nügüd’ tulda minunke, a möhemba tuled
 1. Todest tozi sanun sinei: ei ehti kukoi launda, kut sinä koumašti sanud, miše ed tunde mindai
206 Vepsian Northern Veps
Tales Van’ka i koza
(Ванька и коза)

 1. Ot’ ižand tütren kodišpei küks’:
  - Mäne kuna kandab, ed veinu kozad sötta i d'otta.
207 Vepsian Biblical texts (translated) Varaida verhid akoid
 1. 6 Ku sinä tahtoižid tedištada hänen elon matkan, ka teda:
  sen matkad oma koverad, sinä ed tedišta niid.
 1. 8 Kävele edemba verhas akaspäi,
  ala lähene hänen verajannoks,
  9 miše ei antta ičeiž tervhut toižile
  i ičeiž vozid mokičijale,
  10 miše sinun vägel ei täuduižigoiš verhad,
  i miše sinun radod ei mänižigoi verhaze pertihe,
  11 miše ed voikaiži jäl’ghe,
  konz sinun hibj da lud zavodiba väl’düda,
  12 da miše ed sanuiži: «Mikš minä en otand opendust pähä,
  mikš minun südäin ei navedind oiktoid tozisanoid,
  13 mikš minä en kulend minun opendajiden änid,
  mikš en käraudand korvad minun nevojihe?
208 Vepsian New written Veps
New-writing language Varu
 1. Pihkus oli pimed, ed sanu-ki, miše om vaiše nel’l’ časud, näguihe, om jo eht.
209 Vepsian New written Veps
New-writing language Vauktan vesin starinad
 1. Harvoin vasttad ristitun, kudambanke rižad ičtaiž, kuti olet jo amu läheližed sebranikad, kudambanke ed meleta igän eros, kudambal adivoiš oled kuti kodiš.
210 Vepsian Northern Veps
Tales Vedehiine
(Водяной)
 1. Hilläšti, babuško, ed ehtnu sötta sina mindei, ni d'otta, a ehtid straščaida.
 1. Ed mäne sugašt’ da zerklošt’ otmaha, mäd vedehiižele tütreks.
 1. Hilläšti, babuško, ed ehtnu sötta-dötta sina mindei, a ehtid straščaida.