Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

224 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
211 Vepsian New written Veps
New-writing language Vauktan vesin starinad
 1. Harvoin vasttad ristitun, kudambanke rižad ičtaiž, kuti olet jo amu läheližed sebranikad, kudambanke ed meleta igän eros, kudambal adivoiš oled kuti kodiš.
212 Vepsian Northern Veps
Tales Vedehiine
(Водяной)
 1. Hilläšti, babuško, ed ehtnu sötta sina mindei, ni d'otta, a ehtid straščaida.
 1. Ed mäne sugašt’ da zerklošt’ otmaha, mäd vedehiižele tütreks.
 1. Hilläšti, babuško, ed ehtnu sötta-dötta sina mindei, a ehtid straščaida.
213 Vepsian New written Veps
New-writing language Veroiden Tedolang
 1. MIDÄ ED TEGE ČOMUDEN TÄHT...
 1. Huled pidi hijoda jäpurahal, siloi ned pit’kha linneba rusttad pertiš, vaiše jäl’ges huliden nahk haukteleb i linneb kibed, da midä ed tege čomuden täht.
 1. Ende sarafonad neiččil oliba pit’käd, ka ed homaiče ühtnägoi om-ik neižne kapos vai om lihav.
214 Vepsian Biblical texts (translated) Vihan i ridan polhe
(Vihan i ridan polhe)
 1. 26Todeks sanun sinei: sigäpäi sinä ed lähte, kuni ed maksa kaiked jäl’gmäižehe kodrantahasai
215 Vepsian New written Veps
New-writing language Voik
 1. Ed ved’ kaiked sinä sanund-se,
  Ed ved’ kaiked meile jätand-se.
 1. Ka i ičhižid ed žal’l’oičend,
  Mamad-Marjad ed kaičend,
  Edel aigad jätid raukaižen,
  Jätid nähta mustan päiväižen.
 1. Voi , Kol’a, mikš rigehtid,
  Toižhe čurha uitta kiruhtid,
  Ed jo sinä libu jaugoile,
  Ed jo sinä sil’mid avaida,
  Ed jo sanu sulid sanaižid,
  Ed jo sanu veslid vaihuzid.
216 Vepsian Central Eastern Veps
Laments and lamentations Voik kollijas sizares
(Плач по умершей сестре)
 1. Mikšak sina ku ed sanund-se nikelle,

  üks’ ühteleiž, üks’ ičeleiž?
217 Vepsian Central Western Veps
Laments and lamentations Voik mamale
(Плач по умершей матери)
 1. Ed küzund nikel sinä necidä dumašt-se,

  ed küzund sinä necidä radošt-se nikel,

  kalliž sinä da kandjaihudem, roditel’ sinä da mamoihudem.
218 Vepsian Southern Veps
Laments and lamentations Voikab sizarele
(Плачет сестре)
 1. Sit’ äjou čičkoihut, ed uskond-se

  ühtou poloižou sit’-se tatkoo om, sit’-se mamkoo om-se,

  ka tol’ko uskoi sinun taguiči setei veikoohut,

  da mä-se lendan i lendastan verhale vilule röunaažele,

  verhan vilun tulijon taga-se,

  verhid' viluid' radoožile,

  verhid' tundmatomid' tropaažimu-ni.
219 Vepsian Central Western Veps
Laments and lamentations Voiktas pän sugides
(Причитывают при расчесывании волос)
 1. Nevest voikab tatale, miše sugiži pän:

  Kazvatejeižem, sötei tatoihudem,

  sugi-ške kuudeižed kudrižed, šuukuižed hibusuded

  jäl’gmeine kerdeine tälehteližuu ehteižuu-se,

  ed ved’ praznikale mindei sädatatei, ed i besedale sädatatei

  verhiže viluihe armoižihe.
220 Vepsian Central Western Veps
Dialectal texts Voikud
(Причитания)

 1. Kalliž kazvattajaižem sötai-tatoihudem, kalliž kandjoihudem, sötai-mamoihudem, emboinu minä tiid’ uprosida i umolida, en i hvatn’us minä gor’o-gor’kii, mišto tiid’ ii saiž uprosida i umolida, mišto ed eragoittaiž mindai gor’o-gor’kijad.