Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

229 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
221 Veps Central Eastern Veps
Laments and lamentations Voik kollijas sizares
(Плач по умершей сестре)
 1. Mikšak sina ku ed sanund-se nikelle,

  üks’ ühteleiž, üks’ ičeleiž?
222 Veps Central Western Veps
Laments and lamentations Voik mamale
(Плач по умершей матери)
 1. Ed küzund nikel sinä necidä dumašt-se,

  ed küzund sinä necidä radošt-se nikel,

  kalliž sinä da kandjaihudem, roditel’ sinä da mamoihudem.
223 Veps Southern Veps
Laments and lamentations Voikab sizarele
(Плачет сестре)
 1. Sit’ äjou čičkoihut, ed uskond-se

  ühtou poloižou sit’-se tatkoo om, sit’-se mamkoo om-se,

  ka tol’ko uskoi sinun taguiči setei veikoohut,

  da mä-se lendan i lendastan verhale vilule röunaažele,

  verhan vilun tulijon taga-se,

  verhid' viluid' radoožile,

  verhid' tundmatomid' tropaažimu-ni.
224 Veps Central Western Veps
Laments and lamentations Voiktas pän sugides
(Причитывают при расчесывании волос)
 1. Nevest voikab tatale, miše sugiži pän:

  Kazvatejeižem, sötei tatoihudem,

  sugi-ške kuudeižed kudrižed, šuukuižed hibusuded

  jäl’gmeine kerdeine tälehteližuu ehteižuu-se,

  ed ved’ praznikale mindei sädatatei, ed i besedale sädatatei

  verhiže viluihe armoižihe.
225 Veps Central Western Veps
Dialectal texts Voikud
(Причитания)

 1. Kalliž kazvattajaižem sötai-tatoihudem, kalliž kandjoihudem, sötai-mamoihudem, emboinu minä tiid’ uprosida i umolida, en i hvatn’us minä gor’o-gor’kii, mišto tiid’ ii saiž uprosida i umolida, mišto ed eragoittaiž mindai gor’o-gor’kijad.
226 Veps Central Western Veps
Dialectal texts Voikud
(Причитания)


 1. Kalliž kazvattajaižem, sötai-tatoihudem, sugid’ i tazoitid’ minun šuukuižid’ hibusuzid’, no ed voinu tazoitada enččikš da edeližikš, kut mii tazoitelimai čomile kal’hile praznikaižile.
 1. Sötai sinä čižuško, sugitid’ i tazoitid’ minun šuukuižed hibusuded, ed voinu sinä tazoitada enččikš da edeližikš, kut mii tazoitelimai kal’hile čomile praznikaižil’.
227 Veps New written Veps
New-writing language Voinal polttud lapsteaig(pala novellaspäi pohjoižvepsän paginal)
 1. Void’he hiitta radospei, ku sina möhastįid radole vai sina ed teda iče-ki, miš.
228 Veps Dialectal texts ŽIVATAD. Vepsläižed muštatišed
(ЖИВОТНЫЙ МИР. Вепсские пословицы и поговорки)
 1. Laškal hebol edahaks ed aja.
 1. Ičeiž koirad ed lai, ka verast varaida.
229 Veps Central Western Veps
Tales Аk pagižiškanz
(Жена заговорила)

 1. A nece murzei stolan taga, nece jagi-baban tütar-se, ištub da:
  - Ed nogestaiž platjod-se, andeižid minei murzeimen kactes platjid-ne šuukuižid, a ed nogekahid padoid kandaiž suukuižil platjoil- ne.