Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

224 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
21 Vepsian Central Western Veps
Tales Ende eliba kuumen vellesed
(Жили-были три брата)
 1. Anda selgäs särmän da perskes präskän ka, ed anda...
22 Vepsian Dialectal texts EZI
(перед, передняя часть)
 1. ala sanu ezile, ed ole endustai
23 Vepsian New written Veps
New-writing language Ezmäižed haškud surehe literaturan miruhu
 1. Küzundahakut el’geta, pidab-ik minei kirjutadaekspertad sanuiba muga: ku sinä void ei kirjutadaala kirjuta, ku ed voi ei kirjutadakirjuta!
24 Vepsian Biblical texts (translated) Farisei i grähkhine naine
 1. Konz tulin sinun kodihe, sinä ed andand vet jaugoid pestes, no hän kastoi minun jaugad kündlil i kuivazi ičeze hibusil.
 1. 45Sinä ed tervehtand mindai, konz minä tulin, no hän tervehteli minun jaugad siš aigaspäi, kut minä tänna tulin.
 1. 46Sinä ed voidand minun päd pühävoil, a hän voidi minun jaugad čomahajuižel voil.
25 Vepsian Central Eastern Veps
Tales G'agi-baba i lapsed
(Баба-яга и дети)
 1. Nu ed mahta, ka ištte sina prihäine.
 1. Ed mahta, ka tari ozutada.
26 Vepsian New written Veps
New-writing language Goiša-hatar
 1. Muga čokeidaned libu!
27 Vepsian Dialectal texts HÄMÄRAINE
(сумерки)
 1. mecas pidab herkhil olda sügüzel, hämäraine höpsahtab, ed ehti homaita-ki
28 Vepsian Dialectal texts HENG
(душа)
 1. näge, veraz ristit, a pahad hänen polhe ed sanu, henged ei
29 Vepsian Dialectal texts HERK
(чуткий)
 1. mecas pidab herkhil olda sügüzel, hämäräine höpsahtab, ed ehti homaita-ki
30 Vepsian New written Veps
New-writing language Igän elä, igän opete!
 1. Pidab-ik opeta ezitatoiden kel’t, ku ed pagiže sil paksus?