Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

207 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
31 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus endustab, miše openikad hül’gäidaba händast
 1. 30Iisus sanui hänele: «Todeks sanun sinei: tämbei, necil öl, edel sidä, konz kukoi kahtišti launub, sinä koumašti sanud, miše ed tunde mindai
32 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus endustab, miše openikad jätaba händast
 1. 34Iisus sanui: «Todeks sanun sinei: necil öl, edel sidä, konz kukoi launuškandeb, sinä koumašti sanud, miše ed tunde mindai
33 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus endustab, miše Petr hül’gaidab händast
 1. 34No Iisus sanui: «Minä sanun sinei, Petr: ei ehti kukoi launda tämbei, kut sinä koumašti sanud, miše ed tunde mindai
34 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus i Nikodim
 1. Sinä kuled sen än’t, no ed teda, kuspäi se puhub i kuna se puhub.
35 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus i Petr
 1. No konz vanhtud, sinä libutad käded, i toine vöstab i veb sindai, kuna ed tahtoi
36 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus käveleb vetme
(Iisus käveleb vetme)
 1. mikš ed uskond
37 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus Nevondkundan edes
 1. 60Siloi ülembaine pap libui, mäni keskele i küzui Iisusal: «Mikš sinä ed sanu nimidä heile vastha?
38 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus Nevondkundan edes
 1. Lopuks tuli kaks’ kelast todištajad, 61kudambad sanuiba Iisusan polhe: «Nece mez’ om sanunu: «Minä voin mureta pühäkodin i sauda sidä udes koumes päiväs.»»

  62Siloi ülembaine pap libui jaugoile i küzui Iisusal: «Mikš sinä ed sanu nimidä heile vastha?
39 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus om vägestanu mirun
 1. 29Openikad sanuiba: «Nügüd’ sinä pagižed kohtha, enambad ed sanu ozoitezstarinoid.
40 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus pagižeb ezmäižen kerdan ičeze surman polhe
(Iisus pagižeb ezmäižen kerdan ičeze surman polhe)
 1. Sinä ed meleta kut Jumal, a meletad kut mez’