Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

229 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
41 Veps Biblical texts (translated) Iisus pezeb openikoiden jaugad

 1. 7Iisus vastsi: «Necidä, midä minä nügüd’ tegen, sinä ed völ el’genda, no möhemba sen tedaškanded

 1. 8Petr sanui hänele: «Sinä igäs ed pezeškande minun jaugoid
42 Veps Biblical texts (translated) Iisus Pilatan edes
(Iisus Pilatan edes)

 1. 4Pilat möst küzui: «Mikš ed sanu vastha nimidä?
43 Veps Biblical texts (translated) Iisus sanub ičeze surman polhe
(Iisus sanub ičeze surman polhe)
 1. Sinä ed meleta kut Jumal, a meletad kut mez’
44 Veps Biblical texts (translated) Iisus suditas surmale
 1. No evrejalaižed kidastiba: «Ku pästad händast, ed ole kesarin sebranik!
45 Veps Biblical texts (translated) Iisus voikab Jerusaliman polhe
(Iisus voikab Jerusaliman polhe)
 1. Sinai ei kived kiven päle, sikš miše sinä ed rižand aigad, konz Jumal oli läz sindai
46 Veps Dialectal texts ILO
(смех)
 1. näge-ške, lapsudem, mamad ed kundlend, ka tegid ilod
47 Veps New written Veps
New-writing language Isogaisa – šamanoiden praznik
 1. Se om puhtaz i vilu, i tundub, miše päd punotab, kuni ed ole härgnu mugoižehe kislorodaha.
48 Veps Biblical texts (translated) Ižandan varaiduses
 1. 7 Käte vähämeližes mehespäi,
  kudamban paginoiš ed homaiče mel’t.
49 Veps New written Veps
New-writing language Jänišan pert’
 1. Ku ed tule iče, ka künzin sindai, hambhil puren!
50 Veps New written Veps
New-writing language Jäpuraz
 1. Ven sindai kodihe, panen jäškapha, sigä om vilu, i sinä ed sula.