Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

228 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
51 Veps Dialectal texts JAUG
(нога)
 1. ed polge jaugale
 1. oli meiden küläs mužik, ka hänele ed polge jaugale
 1. ed ehti sanuda, ku hänel jaug vändab jo
 1. muga sanuin-ki: ”Ed otand mehele mindai täl vodel, ka udel vodel hot’ kumarte jaugoiheen tule”!
52 Veps New written Veps
New-writing language Jelena Kozlova. Kundletomad suksed
 1. A minä otan ičein vanhad, lühüdad, niil ajades ed lankte”.
 1. Ed mahta šurkta, ka sikš lankteled-ki kaiken!
53 Veps New written Veps
New-writing language Jelena Kozlova. Kundletomad suksed
 1. «A minä otan ičein vanhad, lühüdad, niil ajades ed lankte».
 1. Ed mahta šurkta, ka sikš lankteled-ki kaiken!
54 Veps Biblical texts (translated) Joan Valatai sanub, ken hän om
 1. 25 küzuiba hänel: «Mikš valatad mehid, ku ed ole Messia, ed ole Ilja da ed ole Jumalan sanankandai
55 Veps New written Veps
New-writing language Jumal andoi minei ozan
 1. Hän sanui: ”Nina, sinä tedad kaiken Lönnrotan polhe, sinä lugid hänen tedotön, sinä lugid Kalevalan, mikš sinä ed kända midä-se Kalevalaspäi?
56 Veps Dialectal texts JUMAL. USKOND. Vepsläižed muštatišed
(БОГ. ВЕРА. Вепсские пословицы и поговорки)
 1. Mehen manitad, a Jumalan ed manita.
57 Veps Central Western Veps
Dialectal texts Jünäs načnimei rahnda
(В июне мы начинаем жать)

 1. Konz puhtastamei sured lomud, ajamei labidįl’ kogoho, seinäd vaste, mugoman suren kogon ajad, kuni ed dotapa.
58 Veps New written Veps
New-writing language Kaiken rigehtin hänen urokoile
 1. I sid’ ed voi tehta nimidä.
59 Veps New written Veps
New-writing language Kändajan tark rad
 1. Kus löuta tedoid, miččid sinä ed teda?
60 Veps Dialectal texts KANZ. PEREH. Vepsläižed muštatišed
(СЕМЬЯ. Вепсские пословицы и поговорки)
 1. Hot’ sirda päč toižehe sijaha, a üks’-se ed ole radnik.
 1. Hüväd susedad pahaze heimoho ed vajehta.