Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

228 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
71 Veps New written Veps
New-writing language Kolumba
 1. Olen ihastusiš, miše ed unohta Van’oi-dedoid!
 1. Ed ole sogediče näged...
 1. Sinä, armaz, ed pipkuta?
 1. A ved’ ed teda, kut elo kändase.
 1. I vaiše sikš ed väzu pit’käs elospäi.
 1. Ed usko?
 1. muhazi laih Nastoi, – ka teravas jo 80 linneb, a kaiken völ šalid: ed ištu perskel.
72 Veps Dialectal texts KOUKUINE
(крючок)
 1. reboid ed tedišta, kus mäni, astub koukuižil da völ händal jäl’gid pühkib
 1. kaikuitte mecnik ei voi reboid sada, reboi mäneb koukuižil, ka ed ota teravas
73 Veps Northern Veps
Laments and lamentations Kuctas nel’l’kümčile
(Приглашают на сорочины)
 1. Aveida krįškeine, vedagatei nagleižed tämbeižele peivale,

  tarite ičiiž načalnikeižel necile praznikale kodihe,

  kerada ičiiž keik rodnine,

  tule necile praznikale kodihe,

  varastim nel’l’küme pejad, nel’l’küme öd,

  keiken vardjoičim,

  ed voind tulda, ii pästeltud kodihe,

  a necile praznikale probuiške taritas,

  keik rod kerada.
74 Veps New written Veps
New-writing language Kukoi i reboi (Runosarn)
 1. Ed uhtei, laulai, topsid man,
  kanz sur’, ka aigoiš lähteb uni!
75 Veps New written Veps
New-writing language Külän noid
 1. Da void ed sanuda-ki, muitte-ki tedan, min täht tulid...
 1. Ed küzu-ki ken astub.
76 Veps New written Veps
New-writing language Kuldaižed käded (Vepsläine mastar’ Vehkojaspäi)
 1. A erased tegeba eskai mugoižid čomid tehmusid, miše ku ed osta, ka ed löuda-ki mugošt ni ühtes laukas.
 1. Voib olda toine mez’ mäniži neniš kaluiš siriči, a Ivan F’odorovič toi niid kodihe i tegi mugoižid čomid tehmusid, miččid ed nagišta ni ühtes laukas.
77 Veps Central Western Veps
Tales Kut ak mužikan manit’
(Как жена мужа обманула)

 1. Kacu, ed usko, ka änen andab Sidor.

 1. Kulid', ed?

 1. Ka sano jo, sano, lind sanob ka kutak ed sano.
78 Veps Central Western Veps
Dialectal texts Kut eduu mehele mändihe
 1. A tatam sanui: «Kacu, mi päl da jougas, ka senke mäne, kuna mel'heiš, a enambad minuspei nimid’a ed sa».
79 Veps Central Eastern Veps
Dialectal texts Kut endo skopun tegüudihe
(Как раньше устраивали сходку)
 1. Void' rata vägi äjak otab, ka ed voi ka ištud i muga.

 1. Pol’ kezad radad kun aigad hiinantegon, potom hän andab siniiž pästes hebod, ed zarabotai ka i andaki ii.

 1. Mina: «Mam, midažo sina ed nuuzo-se?».
80 Veps Central Eastern Veps
Dialectal texts Kut gol’l’ mužik manit’ bajarin’ (sarn AA 1525 (условно))
(Как бедный мужик обманул барина (Сказка))

 1. Ajab bajar’ i küzub mužikal: «Ed nähnu neciš proittes mustiš kost’umoiš mužikad?».
 1. Astihe, astihe, bajar’ väzui, küzub: «Sina väzuid’ ali ed?».