Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

109 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
11 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus i Avraam
 1. 55 et tuntkoi händast, no minä tunden händast.
12 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus i Nikodim
 1. 11Todest tozi sanun sinei: pagižem, midä tedam, i todištam, midä olem nähnuded, a et otkoi meiden sanoid südäimehe.
 1. 12Ku olen sanunu teile necen mirun azjoiš, a et uskkoi, ka kut voit uskta, ku pagižeškanden teile taivhaližiš azjoiš?
13 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus i samarialaine naine
 1. 21Iisus sanui: «Usko minei, naine: tuleb aig, konz et kumardagoiš Tatale et necil mägel, dai et Jerusalimas-ki.
 1. 22 kumardatoiš sille, kudambad et tuntkoi, no kumardamoiš sille, kudamban tundem, sikš ku päzutand tuleb evrejalaižišpäi.
 1. 32No hän sanui heile: «Minai om söm’, kudamban polhe et tekoi
 1. 38Minä olen oigendanu teid rahnmaha sidä, min täht et radnugoi.
14 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus i Zevedejan poigad
 1. 38Iisus sanui heile: « et tekoi, midä pakičet.
15 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus i Zevedejan poigad
(Iisus i Zevedejan poigad)
 1. 22Iisus sanui: « et tekoi, midä pakičet.
16 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus koletab smokvanpun sanoil
(Iisus koletab smokvanpun sanoil)
 1. 21Iisus sanui: «Todeks sanun teile: ku uskoižit i et meletaiži, kut nece voiži olda, ka tö-ki voižit mugošt tehta ei vaiše smokvanpule, a voižit sanuda necile mägele-ki: «Libu sijaspäi i tacte merhei muga tegižihe-ki.
17 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus kükseb prihaižespäi pahan hengen
(Iisus kükseb prihaižespäi pahan hengen)
 1. Siloi ei oliži nimidä, midä et voiži tehta.
18 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus lajib openikoid, miše hö oma el’getomad
 1. Et-ik völ-ki el’gekoi, et tärtkoi?
 1. 21Iisus sanui heile: «Kutak et el’gekoi
19 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus loičeb Gefsimanian sadus
 1. 40Tuldes sinna Iisus sanui heile: «Loičkat, miše et putuiži manitushe
 1. «Libugat i loičkat, miše et putuiži manitushe
20 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus loičeb Gefsimanias
 1. 38Olgat herkhil i loičkat, miše et putuiži manitushe.