Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

109 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
21 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus loičeb Gefsimanias
(Iisus loičeb Gefsimanias)
 1. 41Olgat herkhil i loičkat, miše et putuiži manitushe.
22 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus Nevondkundan edes
 1. Hän sanui: «Ku sanun teile, ka et uskkoi, 68i ku midä-ni küzun teil, ka et antkoi vastust i et pästkoi mindai.
23 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus oigendab openikoid matkha
(Iisus oigendab openikoid matkha)
 1. et maksnugoi nimiš, ka antkat-ki maksuta.
24 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus om opalas Jerusaliman tagut
(Iisus om opalas Jerusaliman tagut)
 1. No et tahtoinugoi tulda.
 1. 39Minä sanun teile: et nägištagoi mindai neciš päiväspäi sihesai, kuni sanut: Blahoslovidud om hän, ken tuleb Ižandan nimes
25 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus om vägestanu mirun
 1. 24Neche päivhäsai et pakičenugoi nimidä minun nimes.
26 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus ozutase openikoile
 1. Kenele et pästkoi, hänele ned jäba
27 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus pagižeb Joan Valatajan polhe
(Iisus pagižeb Joan Valatajan polhe)
 1. oma kuti lapsed, kudambad ištuba irdal i kidastaba ičeze sebranikoile, 17sanuden: « vändim teile fleital, no et kargaidanugoi.
 1. laskim teile voikuid, no et voiknugoi
28 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus pagižeb Joan Valatajan polhe
 1. 32 oma kuti lapsed, kudambad ištuba irdal i kidastaba toine toižele: „Mö vändim teile fleital, no et kargaidanugoi, laskim teile voikuid, no et voiknugoi!
29 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus pezeb openikoiden jaugad
 1. I olet-ki puhthad, no et kaik
 1. 11Iisus tezi, ken händast möb, i sikš hän sanui: « et olgoi kaik puhthad
30 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus suditas surmale
 1. 10Pilat sanui hänele: «Minei-ik sinä et tahtoi sanuda nimidä?