Texts

Create a new | ? Help

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

Расширенный поиск ↓

ä

ä

ä

by

records
Простой поиск ↑

109 records were founded.

No language Dialect Corpus Genre Title Sentences
31 Veps Biblical texts Iisus tabatas
(Iisus tabatas)

 1. 49Kaikuččen päivän minä olen olnu teidenke pühäkodiš i opendanu, a et tabadanugoi mindai.
32 Veps Biblical texts Iisus tabatas
(Iisus tabatas)

 1. 53Kaikuččen päivän minä olen olnu teidenke pühäkodiš, i et lendnugoi kät minun päle.
33 Veps Biblical texts Iisus tabatas
(Iisus tabatas)
 1. Kaikuččen päivän minä olen ištnu teidenke i opendanu pühäkodiš, i et tabadanugoi mindai.
34 Veps Biblical texts Iisus tahtoidas surmita
(Iisus tahtoidas surmita)

 1. 49Siloi üks’ heišpäi, Kajafa, kudamb oli sen voden ülembaižen papin, sanui: « et el’gekoi nimidä.
35 Veps Biblical texts Iisus tervehtoitab kunigahan radnikan poigan
(Iisus tervehtoitab kunigahan radnikan poigan)

 1. 48Iisus sanui hänele: « et uskkoi, kuni et nägištagoi tundmuztegoid i čudoid
36 Veps Biblical texts Iisus väritab farisejid i käskištonopendajid
(Iisus väritab farisejid i käskištonopendajid)
 1. maksat käskišton mödhe kümnendesen m’atas, rutas i kaikiš toižiš sadheiniš, no et meletagoi oiktuses i Jumalan armastuses.
 1. panet mehiden niškale kandmoid, kudambid om jüged kantta, a iče ühtel-ki sormel et kosketagoi niid.
 1. iče et männugoi südäimehe, i nenile-ki, kudambad tahtoiba mända, et andnugoi
37 Veps Biblical texts Iisus voikab Jerusaliman polhe
(Iisus voikab Jerusaliman polhe)
 1. No et tahtoinugoi tulda.
 1. I minä sanun teile, miše et nägištagoi mindai edel ku sil päiväl, konz sanut: „Blahoslovidud om hän, kudamb tuleb Ižandan nimes
38 Veps Biblical texts Iisusal küzutas hänen valdan polhe
(Iisusal küzutas hänen valdan polhe)

 1. 31 pagižehtiba kesknezoi: «Ku sanum: «Jumalaspäi», ka hän sanub: «Ka mikš sid’ et usknugoi Joannan sanoihe
39 Veps Biblical texts Iisusal küzutas hänen valdan polhe
(Iisusal küzutas hänen valdan polhe)
 1. pagižehtiba kesknezoi: «Ku sanum: «Taivhaspäi,» – hän sanub meile: «Ka mikš sid’ et usknugoi hänele
40 Veps Biblical texts Iisusal küzutas, kuspäi hänen vald om
(Iisusal küzutas, kuspäi hänen vald om)

 1. 5 pagižeškanziba kesknezoi: «Ku sanum: „Taivhaspäi“, – hän sanub: „Ka mikš et usknugoi hänele?