Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

109 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
41 Vepsian Biblical texts (translated) Iisusal pakitas znamad
(Iisusal pakitas znamad)
 1. Taivast mahtat lugeda, a et mahtkoi el’geta aigan znamoid.
42 Vepsian Biblical texts (translated) Jäl’gmäine sud
(Jäl’gmäine sud)
 1. 42Minai oli näl’g, no et andnugoi minei sömäd.
 1. Minai oli vezinäl’g, no et andnugoi minei jomad.
 1. 43Minä olin veraz, no et otnugoi mindai ičetoinoks.
 1. Minä olin alasti, no et andnugoi minei sobid.
 1. Minä olin läžujan i türmas, no et kävunugoi mindai kacmas
43 Vepsian Biblical texts (translated) Joan Valatai sanub, ken hän om
 1. 26Joan sanui: «Minä valatan vedel, no teiden keskes om jo toine, keda et tuntkoi.
44 Vepsian Biblical texts (translated) Jumalan käsköd i tatoiden käsköd
 1. 11No sanut: Ken sanub ičeze tatale vai mamale: «Midä tahtoit minuspäi sada, ka se om «korvan», sen olen toivotanu Jumalale lahjaks», 12i et antkoi enamba hänele abutada ičeze tatale i mamale.
45 Vepsian Biblical texts (translated) Jumalan Poigan valdan ozutajad
 1. nikonz et olgoi kulnuded hänen än’t, nikonz et olgoi nähnuded hänen modod, 38hänen sanad ei püžugoi teiš, sikš ku et uskkoi hänele, kudamban hän om oigendanu.
 1. 40No et tahtoigoi tulda minunnoks, miše sada elon.
 1. 42Minä tedan teid: et armastagoi Jumalad.
 1. 43Minä tulin Tatain nimes, no et vastnugoi mindai.
 1. varastat kitust toine toižespäi, a et eckoi sidä kitust, kudamb tuleb üksjaižes Jumalaspäi.
 1. 47No ku et uskkoi hänen kirjutusihe, ka kutak voižit uskta minun sanoihe
46 Vepsian Biblical texts (translated) Kaks’ sauvojad
 1. 46«Mikš sanut minei: „Ižand, Ižand, no et tehkoi muga, kut minä sanun?
47 Vepsian New written Veps
New-writing language Kalatez voib tulda mel’he kaikuččele
 1. Ku nikonz et olnugoi necil praznikal, ka algat unohtagoi tulda sille tulijal vodel.
48 Vepsian Biblical texts (translated) Käskabunik, kudamb varastab ičeze ižandad
 1. 40Olgat tö-ki vaumhed, sikš ku Mehen Poig tuleb ani sen aigan, konz et meletagoi-ki
49 Vepsian Biblical texts (translated) Käskišton polhe
(Käskišton polhe)
 1. 20Minä sanun teile: ku et eläškakoi Jumalan tahton mödhe paremba mi käskištonopendajad i farisejad, ka et päzugoi taivhan valdkundaha
50 Vepsian Biblical texts (translated) Kelaz pertinpidäi
 1. 12I ku et voinugoi ižandoitta verast kodielod, ka ken andab teile sen, mi om teiden?