Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

109 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
51 Vepsian Biblical texts (translated) Ken om vanhemb?
(Ken om vanhemb?)
 1. 3i sanui: «Todeks sanun teile: ku et käraukoiš i et tehte lapsiden vuiččikš, ka et päzugoi taivhan valdkundaha.
52 Vepsian New written Veps
New-writing language Kirj om abunik istorijan kaičendas
 1. Ku nikonz et olnugoi pohjoižvepsläziš küliš, ka nügüd’ voit tönduda matkaha niidme kirjan abul.
53 Vepsian Central Eastern Veps
Dialectal texts Koir nutab – tullii kandab
(Пословицы и поговорки)
 1. Kel’uu päd et söta.
54 Vepsian Biblical texts (translated) Kut abutada gollile, loita i pühütada?
(Kut abutada gollile, loita i pühütada?)
 1. 6 «Kackat, algat abutagoi gollile rahvahan edes vaiše sen täht, miše nägižiba teid, ika et sagoi paukad taivhaližes Tataspäi.
 1. 15No ku et prostigoi mehile heiden pahoid tegoid, ka teiden Tat-ki ei prosti teiden pahoid tegoid.
55 Vepsian Central Western Veps
Tales Kut ak mužikan manit’
(Как жена мужа обманула)

 1. Ehtou pert'he et pästand ka.
56 Vepsian Central Western Veps
Dialectal texts Kut mužikale jumou andoi viž l’ehmäd
(Как мужику бог дал пять коров)

 1. Kuni dengoid’ et to, lehmid’ en pästa».
57 Vepsian New written Veps
New-writing language Kut näd kävui adivoihe vilulinduidennoks
 1. Mikš , sebranikad, mindai et kuckoi adivoihe?
58 Vepsian Central Eastern Veps
Dialectal texts Kut pandas kläpsad, ridad, stupkad
(Как ставят капканы, силки, ступки)
 1. Maha haudaižen kaivein’, päupei panin’ samlošt’ i nikut et tundišta.

 1. Kuivadad necen poutnan i potom pal’hil’ käzil’ et koske i kl’apsat nenet paradatki.
59 Vepsian New written Veps
New-writing language Kut pidab eläda?
 1. Uni ei kända ühten päivän toižeks, meiden elo om agjatoi päiv ( homaičet sidä, konz et magakoi öl).
60 Vepsian Biblical texts (translated) Küzund eläbzumižen polhe
 1. 24Iisus sanui heile: « segoit, sikš ku et tuntkoi Pühid Kirjutusid i Jumalan väged.