Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

33 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
11 Veps New written Veps
New-writing language Kodirandan čomuz’ fotoiš
 1. Meiden čoma kodiröun

  Kalagen školas paksus tehtas foto-ozutelusid, miččil ezitadas parahimid openikoiden fotoid.
 1. Om äi mugomid ristituid, kudambad navediba tehta fotoid.
 1. Jäl’gmäižel urokal fotoškolan ühtnikad ühtes opendajanke pästiba taivhaze kvadrokopteran i tegiba čomid Kalagen fotoid.
 1. Suren radon satusen om foto-ozuteluz Šoutjärven muzejas, kus voib nägištada parahimid Igor’ Podgornijan da Kalagen openikoiden fotoid vepsläižes kodiröunas.
 1. Lapsed saiba hüvid tedoid i nügüd’ voiba kävutada niid fotoid tehtes.
12 Veps New written Veps
New-writing language Külän hengen praznik
 1. Niiden rindal äjad tegiba fotoid.
 1. Kirjas om äi čomid mujukahid fotoid, äi tarbhaižid istoriližid tekstoid, miččed starinoičebaEnarne ma-praznikan polhe.
13 Veps New written Veps
New-writing language Lämäd da südäimeližed vastused Pondal-küläs
 1. Muzejaha om keratud enamba 500 eksponatad: radkaluid, astjoid, sobid, fotoid, kirjoid...
14 Veps New written Veps
New-writing language Lämäd vastused redukus
 1. Vastusen lopus kaik joiba čajud vepsläižes honuses da tegiba fotoid muštoks.
15 Veps New written Veps
New-writing language Magukaz tundištoituz rahvahan kul’turanke
 1. Sändoiden mödhe konkursan ühtnikoile tarbiž oli ezitada rahvahaližen sömižen perehen recept, vaumištada necidä, oigeta konkursan tegijoile sömižen da sen keitändan etapoiden fotoid.
16 Veps New written Veps
New-writing language Matk edahaižele male
 1. Sigä ei sa tehta fotoid da videod, no ku uskot sanaha, ka sigä todeks kaitas amuižid tradicijoid.
17 Veps New written Veps
New-writing language Meiden elo fotoiš
 1. Kut sanui muzejan pämez’ Mihail Gol’denberG, ei voinugoi ozutada kaikid parahimid fotoid, no niid, miččed oma necil ozutelusel, tahtoiba ozutada jäl’ges toižiden lidnoiden da küliden muzejoiš, kirjištoiš, rahvahaližiš keskustoiš.
18 Veps New written Veps
New-writing language Melentartuine vastuz
 1. Täs om keratud fotoid, kuvid, kirjutesid, nevondoid vepsälaižiden i karjalaižiden sobiden-sädoiden istorijas i omblemižes.
19 Veps New written Veps
New-writing language Melentartuižed ezitused maman kelel
 1. Nägui, miše lapsed vaumištihe konferencijaks: oli keratud sur’, melentartuine tedomaterial, čomid fotoid, oli tehtud prezentacijoid.
20 Veps New written Veps
New-writing language Min-se tarbhaižen polhe
 1. Karjalan Rahvahaline arhiv ozutelusen täht valiči karjalaižiden sajiden da besedoiden fotoid, miččid XX-voz’sadan 30.-vozil tegi tetab karjalaine tedomez’ da kirjutai Aleksandr Linevskii.