Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

28 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
11 Vepsian New written Veps
New-writing language Külän hengen praznik
 1. Niiden rindal äjad tegiba fotoid.
 1. Kirjas om äi čomid mujukahid fotoid, äi tarbhaižid istoriližid tekstoid, miččed starinoičebaEnarne ma-praznikan polhe.
12 Vepsian New written Veps
New-writing language Lämäd da südäimeližed vastused Pondal-küläs
 1. Muzejaha om keratud enamba 500 eksponatad: radkaluid, astjoid, sobid, fotoid, kirjoid...
13 Vepsian New written Veps
New-writing language Lämäd vastused redukus
 1. Vastusen lopus kaik joiba čajud vepsläižes honuses da tegiba fotoid muštoks.
14 Vepsian New written Veps
New-writing language Magukaz tundištoituz rahvahan kul’turanke
 1. Sändoiden mödhe konkursan ühtnikoile tarbiž oli ezitada rahvahaližen sömižen perehen recept, vaumištada necidä, oigeta konkursan tegijoile sömižen da sen keitändan etapoiden fotoid.
15 Vepsian New written Veps
New-writing language Matk edahaižele male
 1. Sigä ei sa tehta fotoid da videod, no ku uskot sanaha, ka sigä todeks kaitas amuižid tradicijoid.
16 Vepsian New written Veps
New-writing language Meiden elo fotoiš
 1. Kut sanui muzejan pämez’ Mihail Gol’denberG, ei voinugoi ozutada kaikid parahimid fotoid, no niid, miččed oma necil ozutelusel, tahtoiba ozutada jäl’ges toižiden lidnoiden da küliden muzejoiš, kirjištoiš, rahvahaližiš keskustoiš.
17 Vepsian New written Veps
New-writing language Melentartuine vastuz
 1. Täs om keratud fotoid, kuvid, kirjutesid, nevondoid vepsälaižiden i karjalaižiden sobiden-sädoiden istorijas i omblemižes.
18 Vepsian New written Veps
New-writing language Melentartuižed ezitused maman kelel
 1. Nägui, miše lapsed vaumištihe konferencijaks: oli keratud sur’, melentartuine tedomaterial, čomid fotoid, oli tehtud prezentacijoid.
19 Vepsian New written Veps
New-writing language Min-se tarbhaižen polhe
 1. Karjalan Rahvahaline arhiv ozutelusen täht valiči karjalaižiden sajiden da besedoiden fotoid, miččid XX-voz’sadan 30.-vozil tegi tetab karjalaine tedomez’ da kirjutai Aleksandr Linevskii.
20 Vepsian New written Veps
New-writing language Minun armaz kodiživat
 1. Erased kirjutiba melentartuižid starinoid ičeze živatoiden polhe da oigenziba fotoid, toižed pirdiba čomid kuvid.