Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

170 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
131 Vepsian New written Veps
New-writing language Pešoi da kodi-ižandaine
 1. Minä olen necen pertin ižand da holitai!
 1. jatksi paginad pertin ižand.
 1. komedas zavodi paginanVedehine, – Minä olen necen jogen Ižandkaik vezi joges da sen živatad da kalad alištuba minei.
 1. käredas küzui Veden Ižand.
132 Vepsian Biblical texts (translated) Petr hül’gaidab Iisusan
 1. 61Ižand kärauzihe i kacuhti Petraha, i Petrale johtui mel’he, kut Ižand oli hänele sanunu: «Edel ku kukoi launub, sinä koumašti sanud, miše ed tunde mindai
133 Vepsian Central Western Veps
Tales Pihkmut da kivut
(Скатёрка и жерновок)
 1. Ižand händast pästi.

 1. Ižand čududelese:
  - Mitte nece pihkim!

 1. Prihäine uinoz’, ižand necen pihkmuden hänou vorui, a pan’ prostan pihkmüden hänele.

 1. Prihäine fatihe:
  - Verno ižand vorui necen pihkmuden.

 1. Ižand pästi.

 1. Ižand necen kivuden vorui, hänele pani prostan kivuden.

 1. Prihäine hvatihe radod:
  - Nece ižand mindai maniteleb.

 1. Ižand mest:
  - Ištte užinale.

 1. Ižand hvatihe: «Mest toi midani prihäine, ii ištte sömhä».
 1. Ižand podoidi prihäižennost:
  "Užo mina otan kaluižen necen".

 1. Ižand otaškanz’, a prihäine-se ii magadand:
  - Kaluine, händast!
 1. Ižand moliškanzihe prihäižele:
  - Kel'dä, okha hiitab löndan.

 1. Andan,- sanui ižand.
134 Vepsian New written Veps
New-writing language Pipkutai
 1. A oli ižand lujas louk.
 1. Kanman pokrovad ižand hilläšti valiči kogospäi penemban i laihemban vodnhaižen i čokaizi kärzal vedhe.
 1. Tuli kodihe i sanub ižandale:
  No, ižand, homen jo om minun jäl’gmäine radonpäiv.
 1. Ižandvastha:
  Ka, paimenzid sinä hüvin, en sanu nimidä.
 1. Lugeškanzi ižand heboid, lehmid, vazoid, lambhid i küzeleb sil’mäd pil’kištaden:
  A kusak om sen lambhan vodnhaine?
 1. Heitä sobad pälpäi, – sanub ižand.
 1. Nu, ižand, mušta: kut kajadab, ka mugoine vastuz-ki linneb...
135 Vepsian New written Veps
New-writing language Pirun Paroi
 1. Piroi oli kova ižand.
136 Vepsian New written Veps
New-writing language Pit’k päiv
 1. Vaiše must kukoi seižub kesk mad, kuti ižand.
137 Vepsian Central Eastern Veps
Dialectal texts Praznikad, verod, puheged, keitmine, kodiradod
(Праздники, обряды, заговоры, кулинария, хозяйственные занятия)
 1. - Ižand ümbärdab.
138 Vepsian Central Eastern Veps
Dialectal texts Primetad
(Приметы)
 1. Udon läväižen stroib ižand, ruun’aib pohg’an i semendab kuumeiččed güväd: ozran lehmživatan täht, rugihen hebon täht, kagran semendab lambhiden täht, miše plodihezoiš pahemba neno živataižed da elotaiž.
139 Vepsian Central Eastern Veps
Dialectal texts Primetad
(Приметы)
 1. Homesuu, eduu päivin’kad ižand lugeb dengäd, emag käup vedele, top vädran vet, nuustatap lapsid’ i käskep pestakse nečiu veduu.
 1. Gürginpään ižand tulop pagastaupäi, otab seglan, panob seglha liibäd kaurigan i g’umalan, proidub ümbri živatoiš kuume kerdad i potom pästab irdalo vähäižeks.
140 Vepsian Biblical texts (translated) Pühä Heng tuleb Abutajaks
 1. 22Judaei se Iskariotsanui hänele: «Ižand, mikš teged muga?
 1. 30Enambad en pagiže teidenke, sikš ku mirun ižand om jo läheli.