Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

174 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
131 Veps Biblical texts (translated) Ozoitezstarin vinpusadun radnikoiden polhe
(Ozoitezstarin vinpusadun radnikoiden polhe)
 1. 1«Taivhan valdkund om kuti ižand, kudamb homendezhämäräižes läksi pauktamaha radnikoid vinpusadhu.

 1. 5Kudendel i ühesandel časul ižand möst läksi irdale i tegi mugažo.
 1. 8Konz sid’ tuli eht, sadun ižand sanui ičeze radnikoiden pämehele: «Kucu kaik radnikad i maksa heile pauk, jäl’gmäižile ezmäi, i ezmäižile jäl’ges

 1. 13No ižand sanui ühtele radnikoišpäi: «Hüvä mez’, en minä abidind sindai.
132 Veps Biblical texts (translated) Ozoitezstarinad kal’huden, hel’men i notan polhe
(Ozoitezstarinad kal’huden, hel’men i notan polhe)
 1. «El’gendam, Ižand» – sanuiba.
 1. 52Siloi hän sanui heile: «Sikš jogahine käskištonopendai, ken om tehnus taivhan valdkundan openikaks, om kuti pertin ižand, kudamb ičeze aitaspäi sab ut i vanhad
133 Veps Biblical texts (translated) Pago Egiptaha
(Pago Egiptaha)
 1. Muga tegihe todeks, midä Ižand ičeze sanankandajan kal’t oli sanunu: «Egiptaspäi kucuin minä ičein poigan
134 Veps New written Veps
New-writing language Pakaižukoiden adivoiš
 1. PAKAIŽUK
  Pakaižuk om venälaižen tal’ven ižand.
 1. PAKKAINE
  Karjalas om ičeze tal’ven ižand.
 1. Hän om tal’ven ižand.
 1. Fol’klorižed hengedmecan ižand Šurale, voinnaine Altinčeč, armastajad toine tošt Tahir da Zuhra, Ubirli-jagi-bababutaba tal’ven ižandale iloitelda lapsid.
 1. HEL’ MUČI
  Ilosine čuvašialaine Hel’ Muči om üksjaine Venämal tal’ven ižand, kudamb iče tegeb rahvahaližid vändimid da mahtab väta niil.
 1. Pohjoižen hüväd henged lahjoičiba Jamal Irile noidasižen vägen, sikš nece tal’ven ižand om mugažo šaman.
 1. Jakutialaižen legendan mödhe vilun ižand lähteb Severnii Ledovitii-okeanaspäi redukun augotišes, konz Jakutiaha tuleb vilu.
 1. A kevädel vilun ižand iče zavodib sulada da lähteb tagaze okeanaha.
 1. Mugažo hän om mecživatoiden, erazvuiččiden hengiden, mägiden, man da veden ižand.
 1. Paiči sidä Sagaan Ubugun om buddalaižen Uden VodenSagaalganižand.
135 Veps New written Veps
New-writing language Pešoi da kodi-ižandaine
 1. Minä olen necen pertin ižand da holitai!
 1. jatksi paginad pertin ižand.
 1. komedas zavodi paginanVedehine, – Minä olen necen jogen Ižandkaik vezi joges da sen živatad da kalad alištuba minei.
 1. käredas küzui Veden Ižand.
136 Veps Biblical texts (translated) Petr hül’gaidab Iisusan

 1. 61Ižand kärauzihe i kacuhti Petraha, i Petrale johtui mel’he, kut Ižand oli hänele sanunu: «Edel ku kukoi launub, sinä koumašti sanud, miše ed tunde mindai
137 Veps Central Western Veps
Tales Pihkmut da kivut
(Скатёрка и жерновок)
 1. Ižand händast pästi.

 1. Ižand čududelese:
  - Mitte nece pihkim!

 1. Prihäine uinoz’, ižand necen pihkmuden hänou vorui, a pan’ prostan pihkmüden hänele.

 1. Prihäine fatihe:
  - Verno ižand vorui necen pihkmuden.

 1. Ižand pästi.

 1. Ižand necen kivuden vorui, hänele pani prostan kivuden.

 1. Prihäine hvatihe radod:
  - Nece ižand mindai maniteleb.

 1. Ižand mest:
  - Ištte užinale.

 1. Ižand hvatihe: «Mest toi midani prihäine, ii ištte sömhä».
 1. Ižand podoidi prihäižennost:
  "Užo mina otan kaluižen necen".

 1. Ižand otaškanz’, a prihäine-se ii magadand:
  - Kaluine, händast!
 1. Ižand moliškanzihe prihäižele:
  - Kel'dä, okha hiitab löndan.

 1. Andan,- sanui ižand.
138 Veps New written Veps
New-writing language Pipkutai
 1. A oli ižand lujas louk.
 1. Kanman pokrovad ižand hilläšti valiči kogospäi penemban i laihemban vodnhaižen i čokaizi kärzal vedhe.
 1. Tuli kodihe i sanub ižandale:
  No, ižand, homen jo om minun jäl’gmäine radonpäiv.
 1. Ižandvastha:
  Ka, paimenzid sinä hüvin, en sanu nimidä.
 1. Lugeškanzi ižand heboid, lehmid, vazoid, lambhid i küzeleb sil’mäd pil’kištaden:
  A kusak om sen lambhan vodnhaine?
 1. Heitä sobad pälpäi, – sanub ižand.
 1. Nu, ižand, mušta: kut kajadab, ka mugoine vastuz-ki linneb...
139 Veps New written Veps
New-writing language Pirun Paroi
 1. Piroi oli kova ižand.
140 Veps New written Veps
New-writing language Pit’k päiv
 1. Vaiše must kukoi seižub kesk mad, kuti ižand.