Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

170 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
151 Vepsian Biblical texts (translated) Sur’ ahtištuz
 1. 20Ku Ižand ei lühendaiži sidä aigad, ka ni üks’ mez’ ei voiži kaitas.
152 Vepsian New written Veps
New-writing language Tal’ven päazjtego Karjalas
 1. Kaikid pidemb ajand koiriden val’l’astusiš oli 40 km, sid’ oliba lühüdadki sportmatkad (6 da 8 km) da skidžoringsportan rod, miččes koiriden ižand jokseb suksil.
153 Vepsian Biblical texts (translated) Te, tozi i elo
 1. 5Foma sanui: «Ižand, em tekoi, kuna sinä lähted.
 1. 8Filip sanui hänele: «Ižand, ozuta meile Tat, tošt em pakikoi
154 Vepsian New written Veps
New-writing language Tervhen tuldes, Vauged Tigr!
 1. Necen vodenižandom Vauged Tigr.
155 Vepsian Biblical texts (translated) Toden Heng
 1. 11I sud om siš, miše necen mirun ižand om suditud.
156 Vepsian Biblical texts (translated) Toden sanad eläba igän
 1. 2 Ižand armastab hüväsüdämelišt,
  a vägivaldasišt hän sudib.
157 Vepsian New written Veps
New-writing language Tühjmeline Peikko (suomalaine sarn)
 1. Toižed pagižiba, miše hän om ižand, kuti Vellamo-meren ižand, kuti Tapio-mecan ižand.
158 Vepsian Biblical texts (translated) Tulgat minunnoks i lebaikatoiš
(Tulgat minunnoks i lebaikatoiš)
 1. 25Necen aigan Iisus pagižeškanzi: «Minä ülenzoitan sindai, Tatam, taivhan i man Ižand, sikš ku sinä oled peitnu nene azjad melekahišpäi i openuzišpäi, a avaidanu ned lapsenmeližile.
159 Vepsian New written Veps
New-writing language Ümbri vepsläižiš küliš kahtes päiväs
 1. Om Kaskezas üks’ ižand, kudamb pidäb lehmid, härgid da kandab maidod susedposadoidme.
160 Vepsian New written Veps
New-writing language Unehe sidotud henged (vepsläižiden uskondoiden mödhe)
 1. Erazvuiččiš suvivepsläižiš küliš ličkaine oli kuti pertin ižand, i niiden keskes ei olend nimittušt erod.
 1. Ojatin vepsläižil ličkäine oli kuti pertin ižand, no neniden kahten hengen keskes oli sur’ ero: meletadihe, miše ličkäine om paha heng i se tegeb hubad ristituile: ”Ličkeine ei ole pertin ižand, se om kuti mitte-se toine vägi, mitte upehtoitab.
 1. Pertin ižandale ei sa upehtoitta, pertin ižand om vastkarin sinun polel.
 1. A nece jo ei ole nimitte pertin ižand, nece om toine vägi” (Vidl-külä).