Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

170 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
161 Vepsian Biblical texts (translated) Uz’ käsk
 1. 36«Ižand, kuna sinä mäned
 1. 37Petr sanui hänele: «Ižand, mikš en voi nügüd’ lähtta sinunke?
162 Vepsian New written Veps
New-writing language Uziden vägidenke udhe openduzvodhe
 1. Školan ižand vändi lapsidenke da toivoti heile abutada openduses.
163 Vepsian Northern Veps
Tales Van’ka i koza
(Ванька и коза)

 1. Ižand küzub kozal:
  - Siidįk, deidįk, kozeine?

 1. Ot’ ižand tütren kodišpei küks’:
  - Mäne kuna kandab, ed veinu kozad sötta i d'otta.

 1. Ižand mest tulob vastha i küzelob:
  -Seidįk, kozeine, deidįk, kozeine?

 1. Tuli ižandannu i küzelob ižand:
  - Seidįk, kozeine, deidįk, kozeine

 1. - Sinus päliči, sanub, – ajin lapsid i akan, ižand sanub kozale.
 1. Ajab kerdan ižand mecha siiriči neciš kodiižes i küzub:
  - Ken siga päčil?

 1. Nece ižand sanub:
  - Davai, tule, hougeidadli sarvil?
164 Vepsian Biblical texts (translated) Varaida verhid akoid
 1. 21 Kaik mehen ted oma Ižandan sil’miden edes,
  Ižand märičeb kaik hänen tropad.
165 Vepsian Biblical texts (translated) Varaikat tühjid sanankandajid
(Varaikat tühjid sanankandajid)
 1. 21Ei kaikutte, kudamb sanub minei «Ižand,
 1. Ižandpäzu taivhan valdkundaha.
 1. 22Äjad sanuškandeba minei sil päiväl: «Ižand,
 1. Ižand!
166 Vepsian New written Veps
New-writing language Venujan kiven alle vezi ei jokse
 1. Jelizaveta Haritonova sanui: ”Täl kerdal toine suim oli Švecias, sikš miše kaks’ vot nece ma om kuti ižand Barencan korktas nevondištos.
167 Vepsian New written Veps
New-writing language Vepsläine epos venänkeližile lugijoile
 1. Eposas kondi om rodun ižand.
168 Vepsian New written Veps
New-writing language Vingl (Ülenzoitnus mö unohtim endišt)
 1. ...Ižand lugematoman kerdan ližadeli olut adivoiden mal’l’oihe i sanui:
  Olgat tervhed da melekahad...
 1. Hol’meližen pit’khibusižen pän Mörkoi ligoti-čuklaiži Ojaha, hosi sen kämnil, hosi paižotanuden modon i voivotaden muštišteli: ”Ehtal pagižlii ižand adivoičeti čo-o-min
169 Vepsian Biblical texts (translated) Vinpun oksad
 1. 15 «Minä olen todesine vinpu, i minun Tat om vinpuiden ižand.
170 Vepsian Biblical texts (translated) Zaharian kitändpajo
 1. 67Zaharia, lapsen tat, täutihe Pühäl Hengel i endustaškanzi mugomil sanoil:

  68Olgha kittud Ižand, Izrail’an Jumal!