Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

170 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
11 Vepsian Biblical texts (translated) Davidan poig i Davidan Ižand
 1. 36Pühän Hengen valdas David iče sanui:

  Ižand sanui minun Ižandale:

  Ištu minun oiktal kädel,

  kuni panen sinun vihanikad

  sinun jaugoiden alle.
12 Vepsian Southern Veps
Dialectal texts Edoo kaazad sured oliba
(Раньше семьи были большие)

 1. Uk ižand oli.

 1. Poigid koumen, mind’oid koumen, a ižand uk oli.
13 Vepsian New written Veps
New-writing language Ekskursii Šoutjärven muzejas (Muzejan 50-voččeks jubilejaks)
 1. Sid', Jumalan polespäi ištui ižand, sid’ ištuihe emäg.
14 Vepsian Biblical texts (translated) Elon leib
 1. 23Tiveriadaspäi tuli toižid venehid sen sijannoks, kus Ižand oli kitnu Jumalad da sötnu rahvast leibäl.
15 Vepsian Biblical texts (translated) Et käraukoiš grähkišpäi, ka kolet
 1. 8No sadunkacui sanui: »Ižand, jäta se völ vodeks.
16 Vepsian Biblical texts (translated) Farisejad küzuba sogedad, kudamb tegihe tervheks
 1. 38«Minä uskon, Ižand», mez’ sanui i kumarzihe hänele mahasai.
17 Vepsian Northern Veps
Tales Gluupad rahvaz
(О глупых людях)

 1. I vot ižand ihastįi, pani ukeižen otdel'nijaha komnataha magatta i duumeib iče:
  «Pust’ södaze krotad, takouski mužik om
 1. Ižand küzzub:
  - Kut sina rikeid ningoman kogon?


 1. Ižand andei dengad i läks’ ukeine kodihepei.
18 Vepsian Biblical texts (translated) Golliden ahtištajid Ižand opendab kovas
 1. 2 Bohat da gol’l’ vasttasoiš,
  ühten i toižen om tehnu Ižand.
 1. 14 Vedelijan naižen su om süvä haud:
  kenen päle käregzub Ižand, se sinna lankteb.
19 Vepsian Biblical texts (translated) Hananalaižen naižen uskond
(Hananalaižen naižen uskond)
 1. 22Sigä üks’ hananalaine naine, sen tahon eläi, tuli i kidastaškanzi hänele: «Ižand, Davidan poig, armahta mindai!
 1. 25Üks’kaik naine tuli lähemba, kumarzihe mahasai Iisusan edehe i sanui: «Ižand,
 1. 27«Ka, muga om, ižand» – sanui naine.
20 Vepsian Central Western Veps
Dialectal texts Hebomvor
(Конокрад)
 1. ižand saab.