Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

170 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
41 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus pagižeb Joan Valatajan polhe
 1. 31Siloi Ižand sanui: «Kenehe voižin rindatada necen sugupol’ven rahvast?
42 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus pezeb openikoiden jaugad
 1. 6Konz Iisus tuli Simon Petran kohtale, Petr sanui: «Ižand, ka jose sinä pezeškanded minun jaugad
 1. 9Siloi Simon Petr sanui: «Ižand, ala peze vaiše jaugoid, peze mugažo käded i
 1. 14Ku minä, teiden Ižand i Opendai, olen peznu teiden jaugad, ka teile-ki tarbiž pesta jaugad toine toižel.
43 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus ristas
 1. 42I hän sanui Iisusale: «Johtuta mindai, Ižand, konz tuled ičeiž valdkundaha
44 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus sanub, ken händast möb
 1. 25Openik sirdihe lähemba Iisusannoks, kändihe hänehepäi i küzui: «Ižand, ken hän om
45 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus tabatas
 1. 49Konz kaik, ked oliba Iisusanke, el’genziba azjan, sanuiba: «Ižand, iškta-ik meile surel veičel
46 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus tegeb tervheks naižen sobatan
 1. 15Ižand sanui hänele: «Sinä, koiverdelii!
47 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus tegeb tervheks prokazas läžujad
 1. Nägištades Iisusan, mez’ lanksi modol maha i pakiten pakičeškanzi: «Ižand!
48 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus tegeb tervheks prokazas läžujan
(Iisus tegeb tervheks prokazas läžujan)
 1. «Ižand!
49 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus tegeb tervheks sogedan pakičijan
 1. Mez’ sanui: «Ižand, tahtoižin sada nägun
50 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus tegeb tervhikš kaks’ sogedad
(Iisus tegeb tervhikš kaks’ sogedad)
 1. «Uskom, Ižand