Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

170 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
61 Vepsian Northern Veps
Tales Ižand emaganke da sused-lihanik
(Хозяин с хозяйкой да сосед-мясник)
 1. Sädihe lähtta ühtel aigal mecha, pimedaha korbhe, sen'he ižand emaganke da sused-lihanik.

 1. No ižand: čapp!

 1. - Na, ota sina, emag, d'aga, – sanub ižand emagale.
 1. A hän:
  Nu min sina, ižand.
 1. Sanub:
  Vot sili, ižand, jesli kut sina oled pämez’, ka i vot na sili .
62 Vepsian Biblical texts (translated) Ižandan varaiduses
 1. 25 Ižand murendab korgednenaižen pertin,
  a leskiakan mežan hän vahvištoitab.
 1. [Hüväd oma Ižandale tozioiktoiden matkad,
  heiden kal’t vihanikad-ki tegesoiš lähembaks.]

  29 Ižand om edahan jumalatomišpäi,
  a tozioiktoiden loičendoid hän kuleb.
63 Vepsian Biblical texts (translated) Ižandan varaiduses
 1. 2 Mehen sil’miš kaik ted oma puhthad,
  no Ižand vesoičeb melid.
 1. 4 Ižand om tehnu kaiken ičeze tahton mödhe,
  jumalatoi-ki sab ičeze pahan päivän.
 1. 9 Mehen südäin pidäb meles ičeze ten,
  no Ižand ohjandab hänen haškuid.
 1. 33 Arbad tactas lepkehe,
  no kaik pätused tegeb Ižand.
64 Vepsian Biblical texts (translated) Ižandan varaiduses
 1. 3 Hobedale om sulatin, kuldalepajan päč,
  a mehen südänt opendab Ižand.
65 Vepsian Biblical texts (translated) Jäl’gmäine sud
 1. 37Siloi tozioiktad sanuba hänele: «Ižand!
 1. 44Siloi nene-ki küzuba: «Ižand, konz nägim sindai näl’gäs vai vezinäl’gäs, verhan vai alasti, läžujan vai türmas i em abutanugoi sinei
66 Vepsian Biblical texts (translated) Joan Valatajan sündund
 1. 58Konz susedad i ičhižed kulištiba, miččen suren armahtusen Ižand om andnu hänele, ihastuiba ühtes hänenke.
67 Vepsian Biblical texts (translated) Judan surm
 1. 9Muga tegihe todeks nene Jumalan sanankandajan Jeremian sanad:

  otiba ned koumekümne hobedad rahad,

  arvon, mitte oli pandud hänele Izrail’an rahvahal,

  10i ostiba nenile rahoile padanikan pöudon,

  muga kut Ižand oli sanunu minei.
68 Vepsian Biblical texts (translated) Jumalatomid kükstas
 1. 2 Mez’ lugeb oiktoikš kaik matkad,
  no Ižand vesoičeb südäimed.
69 Vepsian Biblical texts (translated) Kaks’ sauvojad
 1. 46«Mikš sanut minei: „Ižand, Ižand, no et tehkoi muga, kut minä sanun?
70 Vepsian New written Veps
New-writing language Kalarandal kala vändab
 1. AKalarandanpähengen oli vedehine vai veden ižand.