Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

172 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
61 Veps Northern Veps
Tales Ižand emaganke da sused-lihanik
(Хозяин с хозяйкой да сосед-мясник)
 1. Sädihe lähtta ühtel aigal mecha, pimedaha korbhe, sen'he ižand emaganke da sused-lihanik.

 1. No ižand: čapp!

 1. - Na, ota sina, emag, d'aga, – sanub ižand emagale.
 1. A hän:
  Nu min sina, ižand.
 1. Sanub:
  Vot sili, ižand, jesli kut sina oled pämez’, ka i vot na sili .
62 Veps Biblical texts (translated) Ižandan varaiduses
 1. 25 Ižand murendab korgednenaižen pertin,
  a leskiakan mežan hän vahvištoitab.
 1. [Hüväd oma Ižandale tozioiktoiden matkad,
  heiden kal’t vihanikad-ki tegesoiš lähembaks.]

  29 Ižand om edahan jumalatomišpäi,
  a tozioiktoiden loičendoid hän kuleb.
63 Veps Biblical texts (translated) Ižandan varaiduses
 1. 2 Mehen sil’miš kaik ted oma puhthad,
  no Ižand vesoičeb melid.
 1. 4 Ižand om tehnu kaiken ičeze tahton mödhe,
  jumalatoi-ki sab ičeze pahan päivän.
 1. 9 Mehen südäin pidäb meles ičeze ten,
  no Ižand ohjandab hänen haškuid.
 1. 33 Arbad tactas lepkehe,
  no kaik pätused tegeb Ižand.
64 Veps Biblical texts (translated) Ižandan varaiduses
 1. 3 Hobedale om sulatin, kuldalepajan päč,
  a mehen südänt opendab Ižand.
65 Veps Biblical texts (translated) Jäl’gmäine sud
(Jäl’gmäine sud)
 1. 37Siloi tozioiktad sanuba hänele: «Ižand!
 1. 44Siloi nene-ki küzuba: «Ižand,
66 Veps Biblical texts (translated) Joan Valatajan sündund
(Joan Valatajan sündund)
 1. 58Konz susedad i ičhižed kulištiba, miččen suren armahtusen Ižand om andnu hänele, ihastuiba ühtes hänenke.
67 Veps Biblical texts (translated) Judan surm
(Judan surm)
 1. 10i ostiba nenile rahoile padanikan pöudon,

  muga kut Ižand oli sanunu minei.
68 Veps Biblical texts (translated) Jumalatomid kükstas
 1. 2 Mez’ lugeb oiktoikš kaik matkad,
  no Ižand vesoičeb südäimed.
69 Veps Biblical texts (translated) Kaks’ sauvojad
(Kaks’ sauvojad)
 1. Ižand, no et tehkoi muga, kut minä sanun?
70 Veps New written Veps
New-writing language Kalarandal kala vändab
 1. AKalarandanpähengen oli vedehine vai veden ižand.