Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

170 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
71 Vepsian New written Veps
New-writing language Kargaidajad lindudHronika-kirjutez
 1. Abuta, Ižand...”
72 Vepsian Biblical texts (translated) Käskabunik, kudamb varastab ičeze ižandad
 1. 37Ozavad oma ned käskabunikad, kudambid ižand löudab herkhil, konz pördase!
 1. 39Ved’ el’gendat, miše ku pertin ižand tedaiži, miččel ön aigal vargaz tuleb, ka hän oliži herkhil i ei andaiži varghale putta kodihe.
 1. 41Petr sanui: «Ižand, sanuid-ik sinä necen ozoitezstarinan vaiše meile, vai kaikile
 1. 42Ižand sanui vastha: «Ken om uskoline i melekaz pertinpidäi, kudambad ižand paneb holdumaha kaikiš käskabunikoiš i jagamaha heile leibäd märitud aigan?
 1. 43Ozav om se pertinpidäi, kudamb tegeb muga, i hänen ižand pörttes nägištab sen!
 1. 45No ku pertinpidäi meletab: „Ižandad ei linne völ pit’kha“ da zavodib löda käskabunikoidmužikoid i akoid –, söda, joda i humaloita, 46ka sen päivän, kudambad nece pertinpidäi ei varasta, sen aigan, kudambad hän ei teda, tuleb ižand i löb händast surmhasai, i andab hänele mugoižen-žo sijan, kut uskmatomile-ki.
 1. 47Ku käskabunik tedab, midä hänen ižand tahtoib, no ei ole vaumiž i ei tege ižandan tahton mödhe, ka händast lujas löškatas.
73 Vepsian Central Eastern Veps
Dialectal texts Kaži i reboi (sаrn AA 103)
(Кот и лиса (Сказка))

 1. – «Mina olon mechiine ižand.

 1. Mina olon nügüt’ nainu, om ottud minäin’ načal’nik, kaiken mecan päu ižand».


 1. – «Elan hüvin’, mina olon nügüt’ nainu, om minain’ ottud hüvä ižand.

 1. Reboi pagižeb: «Kuššo olod sina ižand minun
74 Vepsian Biblical texts (translated) Kelaz pertinpidäi
 1. Ižand kükseb mindai neciš radospäi.
 1. 8I ižand kiti manitajad pertinpidäjad, miše hän melevašti tegi kaiken.
75 Vepsian Biblical texts (translated) Ken kirjuti neniden azjoiden polhe
 1. 20Petr kärauzihe i nägišti, miše heiden taga astub Iisusan armaz openik, se, ken ehtlongil oli sirdnus lähemba Iisusannoks i küzunu: «Ižand, ken hän om?
 1. 21Nähtes händast Petr küzui Iisusal: «Ižand, kutak hän
76 Vepsian Biblical texts (translated) Kenen poig Messia om?
 1. 42David iče sanub Psalmoiden kirjas:

  Ižand sanui minun Ižandale:

  Ištu minun oiktal kädel,

  43kuni panen sinun vihanikad

  sinun jaugoiden alle.
77 Vepsian Biblical texts (translated) Kenen poig om Hristos?
(Kenen poig om Hristos?)
 1. 44Ižand sanui minun Ižandale:

  Ištu minun oiktal kädel,

  kuni panen sinun vihanikad

  sinun jaugoiden alle.
78 Vepsian New written Veps
New-writing language Kodalindud-sebranikad
 1. Kuniemäghauduti poigaižid, ”ižandpajati pajoid.
79 Vepsian New written Veps
New-writing language Kolumba
 1. A ižand astui teveres i ihasteli ehtzor’ad, mecad, kartohkpöudoid da joged.
 1. Naku mitte Kolumba oli, kaikutte koir händast teziamerikalaine, avant’urist, tegopä, midä vaiše ei mahtand tehta, kaik läksi hänen käzišpäi, kahten voinan znamasine heng da ižand pertiš!
80 Vepsian Central Eastern Veps
Tales Kükstut koir da kaži
(Прогнанные собака и кот)

 1. Ka kuna mina läksin', - voikume koir pagižeb, – kuni mina olin' mellicau, ižand radoi minun, nu ka mina godimoi, karaulin' mellican, vorįd' mina en pästnu, nutin', taboitelin', a nügut en godiškannukso, mindain' kükstihe kodiupäi.
 1. Naku ningomau sijau elab minun ižand, hänou om sur’ pahoin' barak, to miniin' barak