Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

80 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
21 Veps New written Veps
New-writing language Hüväd lugemišt!
 1. Lugii nägeškandeb harvoid čomid fotokuvid muzejan elospäi, tedištab sen istorijan polhe, muzejan augunpanijoiden polhe da nügüdläižiš radnikoiš.
22 Veps New written Veps
New-writing language Ičeze elod omišti tedole
 1. Hänen mamoi Galina Bogdanova, istorijan tedoiden kandidat, sündui Šimjärv’- külähä, oli vepsläine.
 1. Hän radoi Venäman tedoakademijan Karjalan tedokeskusen Kelen, literaturan da istorijan institutas, istorijan sektoras, a jäl’ges docentan Petroskoin valdkundaližes üläopištos istorijan tedokundal.
 1. I Irina Vinokurova päzui opendamhas Piterin valdkundaližehe üläopištoho, istorijan tedokundan etnografijan da antropologijan kafedrale i lopi sen vodel 1977.
 1. Omišti elod tedole
  Vodelpäi 1977 Irina Jurjevna zavodi rata Venäman tedoakademijan Karjalan tedokeskusen Kelen, literaturan da istorijan institutas fol’kloran da etnografijan sektoras Petroskoiš.
23 Veps New written Veps
New-writing language Igähine vauged mušt
 1. Siloi paksušti ühtes kerazimoiš: äjan pagižim ičemoi kelel, lugim lapsiden Biblijad i tarkašti meletim, midä tarbiž teta Biblijan istorijan polhe.
24 Veps New written Veps
New-writing language Jumal andoi minei ozan
 1. Sikš, kaik vepsän grammatik istorijan polespäi om hüvin oppitud, i minä tedan sen ani hüvin.
25 Veps New written Veps
New-writing language Kaik-se vastsihe kacmata pätandaha
 1. Tedomir: Jogavozne konferencii möst kerazi Kelen, literaturan da istorijan institutaha tedomehid, kudambad holduba suomalaiž-ugrilaižiden keliden da kul’turan kaičendas.
 1. Kut tedam, proidnudel vodel Karjalan vanhembale tedokeskuseleKelen, literaturan da istorijan institutaletäudui 85 vot.
 1. Konferencijan tegijoin kut tobjimalaz-ki oliba Karjalan tedokeskusen Kelen, literaturan da istorijan institut da Petroskoin üläopišton baltianmerensuomalaižiden keliden kafedr.
 1. Ičeze dokladoidenke eziniba üläopišton da institutan aspirantad, kafedran opendajad, Kelen, literaturan da istorijan tedomehed, Moskvan üläopišton da Venäman tedoakademijan kel’tedoiden institutan ezitajad.
26 Veps New written Veps
New-writing language Kaiken lämil sanoil johtuteli kodimad...
 1. Vodel 1983 Vladimir Brendojev jäti radod flotal da läz vot radoi Petroskoiš Kelen, literaturan da istorijan institutas Karjalan kirjutajiden sebran Literaturižen fondan ohjandajan.
27 Veps New written Veps
New-writing language Kaks’ tedotöd vepsän kelen polhe
 1. Venämas-ki om nügüdläižeks aigaks keratud sur’ vepsänkeline magnitofonpaginoiden kollekcii, mitte kaičese Petroskoin Kelen, literaturan i istorijan institutas.
 1. Hänen tedotös om avaitud lugijale kaik kelen poled: om tehtud vepsläižiden vanhan istorijan obzor, nimitadud sen opppindproblemad, ozutadud nügüdläine kelen olend küliš, lat’t’ud vepsän kelen rindatamine toižihe baltianmerensuomalaižihe heimkelihe, todud sil’mnägubale kelen fonetižed, morfologižed, sintaksižed pirdad.
28 Veps New written Veps
New-writing language Kalagen školha tuli ani uz’ lager’ lapsiden täht
 1. Kaikuččen voden lapsed lebaižihe lageriš, saiba uzid tedoid vepsän kul’turan, istorijan da rahvahan polhe.
29 Veps New written Veps
New-writing language Karjalan man kirjutai i runoilii
 1. Londuz hänen runoiš om kuti lopmatoman elon da rahvahan istorijan simvol.
30 Veps New written Veps
New-writing language Karjalan tedomehed Estonias
 1. Oli melentartušt kundelta kut petroskoilaižid Venäman Tedoakademijan Kelen, literaturan da istorijan institutan tedomehid, muga toižiden-ki lidnoiden da maiden ezitajid, ecta da löuta ühthižazjoid da eroid, kundelta küzundoid da vastusid niihe.