Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

36 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
11 Veps New written Veps
New-writing language Kargaidajad lindudHronika-kirjutez
 1. Ken-se pezi minei vacan i jaugad.
12 Veps Central Eastern Veps
Dialectal texts Koir nutab – tullii kandab
(Пословицы и поговорки)
 1. Mitte katus, mugamoo jaugad oigendad.
13 Veps New written Veps
New-writing language Kuldaižed käded (Vepsläine mastar’ Vehkojaspäi)
 1. No konz Ivan F’odorovič kulišti vaiše, miše tahtoim pagištoitta händast mecastusen polhe, ka nouzi sid’-žo, sil’mäd zavodiba hoštta, väged ližadui, a jaugad iče joksiba irdale.
14 Veps Biblical texts (translated) Lemboi tahtoib manitada Iisusad
(Lemboi tahtoib manitada Iisusad)
 1. kandaškandeba sindai ičeze käzil, miše sinä ed satataiži jaugad kivehe
15 Veps New written Veps
New-writing language Mäggärv’. Külä, kudambas minä rodimoi
 1. Prihal-komun’akal jaugad katksiba, i hän muštota lanksi.
16 Veps Biblical texts (translated) Melevuz’ da Jumalan varaiduz
 1. 25 Ed pöl’gästu, konz äkkid tuleb varaidust
  da kadondad jumalatomišpäi,
  26 sikš ku Ižand linneb sinun tugen,
  hän kaičeškab sinun jaugad rihmaspäi.
17 Veps New written Veps
New-writing language Mezimujuižed sil’mäd
 1. Klejonk šobaidaškanzi bošakon al, mužik kingiti kombul bošakon ezižed jaugad, a neičukaine tabazi ičeze hibjal tagaižed jaugad.
 1. Neičukaine pästi bošakon jaugad, vaiti mäni seinännoks, ištuihe kandole i kacui, kut tat nül’geb bošakon.
18 Veps Biblical texts (translated) Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed
 1. 6 Ičeze jaugad mokičeb, pahut sab se,
  ken oigendab meletoman vestinkandajaks.
19 Veps Biblical texts (translated) Nevondad da opendused
 1. 16 Täs om kuz’, mittušt ei navedi Ižand,
  kut seičemed-ki, mitte om hänele vastmel’he:
  17 ülendelijad sil’mäd, kelaz kel’,
  käded, miččed vodataba oiktoiden vert,
  18 südäin, mitte tagob pahoid himoid,
  jaugad, miččed rigehtiba pahoile radoile,
  19 kelaz todištai, kudamb pagižeb tühjad
  da semendab ridoid velliden keskes.
20 Veps Dialectal texts NEVONDAD. Vepsläižed muštatišed
(СОВЕТЫ. Вепсские пословицы и поговорки)
 1. Anda vald jaugad oigeta.