Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

36 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
31 Veps Dialectal texts VARIŠ
(ворона)
 1. varišan jaugad
 1. kezal äjan kävelin irdal kengata, varišan jaugad tegihe
32 Veps New written Veps
New-writing language Varu
 1. Natoi pani päle soban, – kormanaspäi lanksi kanfetleht, oti mastn’an i mäni kuna jaugad astuiba, vaiše ku hot’ kuna-ni astta, ei seišta, – putta kodihe, kodihe!
 1. Hän udes ištuihe sortud pule, – varu katkaiži jaugad, jäl’ges rušihe alastomaks, kändi murnipolele kaik sobad i pudišti ned, eskai lifad-ki.
 1. ohkahti Natoi i lopsahti randale, ihastusespäi äkkid läksi kaik vägi, a käded i jaugad tudeganziba.
 1. Natoi ištuihe šalašihe, čokaiži jaugad persken alle i sures mokas i tuskas eci hengele tüništod lämoin kohtas.
33 Veps Biblical texts (translated) Vedelii ak da hänen satuz
 1. 11 Änekaz da pidämatoi,
  hänen jaugad ei püžugoi kodiš.
34 Veps New written Veps
New-writing language Vepsläižed adivoiš karjalaižidenno
 1. Kül’miba jaugad, käded, nena i kaik hibj.
35 Veps New written Veps
New-writing language Veroiden Tedolang
 1. Sen täht kevädel i kezal neiččed voidiba jaugad da käded savel.
 1. Voib otta todesišt saved, ku om, ka paremba vauktad, tehta nozolad i necil nozolal pidi voita jaugad da käded.
36 Veps Biblical texts (translated) Zaharian kitändpajo
(Zaharian kitändpajo)
 1. 79Se loštab pimedas i surman pil’veses eläjile, se oigendab meiden jaugad kožmusen tele.