Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

261 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
111 Veps New written Veps
New-writing language MAFUN meiden mal
 1. Nece om jo toine mugoine sur’ suomalaiž-ugrilaine azjtego meiden lidnas necil vodel.
112 Veps New written Veps
New-writing language Mäggärv’. Külä, kudambas minä rodimoi
 1. Kül’betiš’ mamoi edel mindai vastoiše kuival vastal, a jäl’ges vastan ligotab, i necil vedel huhtoib minei hibused, miše kasad oližiba pit’käd da sanktad.
 1. I naku, emäg otab kaikiš kahtestoškkümnes purtkespäi vet i pezeb udaron necil vedel, i lehm spraviše.
 1. Kut-se meiden Mäuka necil maneral mecaspäi gadan maniti eskai pordhižesai.
 1. I mugoi minei žal’ oli i händast, i ičtain, i kaikid akoid necil svetal.
113 Veps New written Veps
New-writing language Magukaz tundištoituz rahvahan kul’turanke
 1. No kaiken-se pälahjan oli se, miše kaikid melentartuižembad receptad jo necil tal’vel ližadas surehe Karelia-restoranan Karjalan rahvahan keitändladun men’uhu.
114 Veps New written Veps
New-writing language Maidnedal’
 1. Kaikuččel päiväl oli ičeze nimi, kudamban abul voib el’geta, midä tehtas necil päiväl.
 1. Necil päiväl prihad eciba nevestoid, neiččedženihoid.
 1. Necil päiväl kuctihe anoped adivoihe sömhä kürzid.
115 Veps New written Veps
New-writing language Männu voz’ oli satusekaz vepsän rahvahan täht
 1. Necil päiväl linneb 150 vot Mark Pimenovan surmpäiväspäi.
 1. Sikš necil päiväl planiruitas riputada muštlaud pertin seinäle da tehta sen avaiduz irdal.
116 Veps New written Veps
New-writing language Marian Blahoveščenijan päiv
 1. Sikš ku necil päiväl om vepsläižen literatutan klassikan mam Maria Aleksejevna Abramova praznuičeb ičeze 85-vottušt jubilejad da ihastusiš vasttab nenid ristituid, kudambad ühtes hänenke muštaba hänen poigadrunoilijad Nikolai Abramovad.
117 Veps New written Veps
New-writing language Matk edahaižele male
 1. Necil mal om pit’k Rio Grandejogi, miččen vezi om lujas tarbhaine rahvahile.
118 Veps New written Veps
New-writing language Matk ümbri Skandinavias
 1. Necil kezal Petroskoiš Änižen randal voi nägištada verhan man matknikoiden purehvenehid.
119 Veps New written Veps
New-writing language Matk vepsläižidennoks Vologdan agjaha
 1. Necil kezal minei tuli oza oleskelda adivoiš vepsläižidenno Vologdan agjas Babajevon rajonas.
 1. Mittušt azjad necil kerdal meiden kollegad tuliba adivoihe vepsläižidennoks da miččid meletusid jäi heiden muštho neciš matkas, , kal’hed lugijad, tedištat paginaspäi heidenke.
 1. Vepsläižile tarbiž hüvä elo vepsän mal
  Riho, mittušt azjad sinä tulid vepsän male necil kerdal?
 1. Necil kerdal olim Vologdan, a jäl’ges Piterin-ki agjas.
120 Veps New written Veps
New-writing language Mecižand da Mecemäg (Estilaine sarn)
 1. A necil homendesel ak oli pahoiš meliš: vaiše ühtel sil’mäl kacuhti korobaižehe.
 1. Sigä, kuna lanksi tohesine korobaine, jo kuverdesse päiväs päliči kazvoi čoma koivuine; a sigä, kuna lanksiba kuidud jüväd, kazvoi koume jäblon’pud, miččed jo necil sügüzel andoiba magedoid ploduid.